Прегледи: 34153 - Коментари: 47
България, която изгубихме

България, която изгубихме

Ще мине още време, мъглата от пропагандата на днешния колониален режим ще се вдигне и обществото ни ще си даде по-ясна сметка за характера и размерите на новата национална катастрофа, която сполетя България, след като загубихме Студената война и след репарациите, които ни наложиха. Ще излезе наяве и истината, че причините нямат нищо общо с някаква наша икономическа слабост.

Данните са на инж. Иван Пехливанов, зам-министър на машиностроенето през 70-те, "дългогодишен председател на БИСА /Българска индустриална стопанска асоциация - днешната Българска стопанска камара/, поставил нейните основи и постигнал признанието й на национално и международно ниво, ръководил асоциацията от 1983 до 1990" /по признание на Българската Стопанска камара/

Източник: НСИ
Уникалните данни на инж. Пехливанов трябва да бъдат запазени и разпространявани.

Идеята на тази страница не е да дава политически поглед. Днес икономическите постижения на социализма се отричат по чисто политически и неикономически причини. Всички "икономически анализи" срещу тях са поредици от нелепи абсурди и митове. Нелепо е да се мисли, че става въпрос за нещо друго освен за чужда масирана и непочиваща на никаква реалност пропаганда. Тя се опитва да превърне днешните българи в мазохисти, които да се научат да мразят собствените си успехи. Идеята на страницата не е да спори с тези митове, защото е безсмислено абсурдите да се опровергават. Самите факти, които дава инж. Пехливанов са ярко свидетелство срещу днешните митове за Социализма.

Идеята е да се изнася и разпространява действителната информация за успехите на българския народ и държава, за да бъдат те пример и за по-новите поколения. Тези успехи не зависят от политически пристрастия, предрасъдъци, митове и легенди. Те са факти.

Днес, когато юдео-американският Нов глобален ред тръгна към фалит и промените скоро ще стигнат и до нас и ще дадат възможност за независимост и на нашата страна, тези успехи могат да бъдат най-вярната цел и най-близката отправна точка за бъдещото развитие на България. Махалото вече се залюлява на другата страна и скоро ще дойде време да възстановяваме, това, което душманите ни разрушиха.

Разправата с българския индустриален интелект
инж. Иван Пехливанов

Бъдните поколения трябва да знаят, че България е била индустриална страна, една от 30-те държави, участващи в световния експорт на машини. Създавали сме технологии и продукти, които могат да бъдат гордост за всяка нация! Без тази памет е невъзможно ново възраждане на България. За високия български индустриален интелект има безброй доказателства. Ето някои от тях:

Българската енергетика

До средата на 20-и век бяхме последни в Европа по енергийни мощности. От 1945 до 1990 те нараснаха 120 пъти! Стигнахме Белгия и Австрия. Изпреварихме Дания, Португалия и Гърция. Изравнихме се с Европейския съюз. Енергийната ни стратегия, проектите, инженерната реализация се изпълняваха от забележителния научен център "Енергопроект". Създаден през 1948, той обедини творческите сили на няколко поколения специалисти и стигахме върховете на световната енергетика:

- АЕЦ "Козлодуй". Проектирана и строена съвместно от руски и наши специалисти, с мощността си 3760 MW осигури 45 % от електропроизводството на страната! Тя е една от големите атомни електроцентрали в света!
- ПАВЕЦ "Чаира". По мощност /861 MW/ и по проектно решение /турбопомпената зала е на 360 метра под земята, в каверна с размерите на зала 1 на НДК/ няма европейски аналог!
Каскада "Белмекен-Сестримо". С трите електроцентрали /първата от които е ПАВЕЦ/, с обща мощност 735 MW, е международна рядкост!

Заема водещо място между действуващите ВЕЦ и ПАВЕЦ в света.

- Каскада "Арда" - с обема на трите й язовира 1,15 млрд куб. м, е една от най - големите в Западна и Средна Европа!

- Източномаришкият енергиен комплекс. Горивната му база са лигнитни въглища с най-ниска калоричност - 1400 ккал/кг. По екологични изисквания две от централите са с железобетонни комини по 325 метра - най-високите в Европа!

/Сега абсурдът на капиталистическата непланова икономика е следният: "... Най-големият трън в очите на всички е проектът на ХХI век - АЕЦ "Белене" /започнат преди 89 и спрян след избухването на демокрацията/. Изграждането на 2000-мегаватова ядрена мощност обедини цялото антиядрено лоби не само у нас, а и в чужбина. Начело е целият източномаришки енергиен комплекс. Той вече дава близо половината електроенергия на България и на него се възлагат огромни надежди да отстоява енергийната независимост на страната за десетилетия напред. Изграждането на една огромна ядрена мощност ще заплаши бъдещите продажби на електроенергия от тецовете..."/

- Производството на водни турбини и генератори
До 1950 у нас са изработвани водни турбини с мощност до 10 КW. През 1954 произведохме турбина и генератор с мощност 700 КW.
В 1960 изнесохме в Китай 30 турбогенераторни комплекта за ВЕЦ. Към 1980 вече работеха 30 ВЕЦ с 80 български турбогенератори с обща мощност 840 МW. Венец на турбостроенето ни са трите агрегата за ПАВЕЦ "ЧАИРА", всеки с мощност 215 МW по чертежи на "Тошиба", Япония.

- Нашите енергетици проучваха, проектираха и строиха енергийни обекти за сложни геоложки, земетръсни и други условия в Ливан, Йордания, Кувейт, Сирия, Ирак, Алжир, Либия, Румъния, Чехословакия, Испания.
- Благодарение на енергийната ни стратегия през целия период 1950 - 1990 България беше сред европейските страни с най-редки и кратки сътресения в енергоснабдяването! Няколко поколения българи изнесоха на гърба си строителството на енергийния отрасъл, който към 1989 зае 18 % от националните промишлени фондове.

След 1990 управленската ни прислуга на чужди сили упорито подготви взривяването на енергетиката:
- Разруши мозъчния й център "Енергопроект". Старателно организира националното престъпление - закриване на АЕЦ "Козлодуй"
- Спря строителството на АЕЦ "Белене"
- Разпродаде /нацБг - практически на БЕЗЦЕНИЦА/ електроразпределителната система
- Ликвидира енергомашиностроенето. Днес дори 100-киловатова водна турбина трябва да се внася от чужбина! Чужди фирми, които трябва да се учат от нашите енергостроители, получават поръчки за строителство на енергийни обекти у нас. Каскадата "Горна Арда", 4 пъти по-малка от каскадата "Арда", която е българско инженерно решение и изпълнение, се възлага на чужденци, непостроили нито един енергиен обект!
Това е грозно унижение на нашия индустриален интелект!

МЕТАЛУРГИЯТА
До 1950 България няма металургия

Към 1989 вече произвеждахме 3 милиона и 300 хиляди т стомана и бяхме 27-ата металургична страна в Света.

Стратегията, проектите и изпълнението се водеха от крупния научно-проектантски център "Металургпроект"
Нови технологии и продукти разработваха институтите по черна и цветна металургия, катедри във ВХТИ и ВМЕИ, Институтът по металознание към БАН, институтите по леене, по металокерамика и прахова металургия.

"Стомана" - Перник
Мощни колективи от специалисти при металургичните комбинати в Перник, Кремиковци, Бургас, Пловдив, Пирдоп даваха живот на техните и на свои нови технологии и продукти:

- Корабна ламарина. От 1970 българското корабостроене работеше изцяло с местни метали
- Бронестомани. От 1972 металургията ни осигуряваше нуждите на танкостроенето с наши стомани
- Студеноогънати олекотени профили
- Валцовани стомани за транспорта и мините.
- Студеновалцована ламарина, в т.ч. с метални и пластмасови покрития
- Щранговани профили за кари и асансьори
- Радиални профили и тръби вкл. за цеви на стрелково оръжие и стволове на оръдия
- Центробежно ляти тръби, вкл. неръждаеми, по технология и оборудване на инж. Емил Петков

- Непрекъсната разливка на стомани.
- Електрошоково претоплени стомани в сътрудничество с института "ПАТОН" в Киев
- Прахова металургия и металокерамика, развивана десетилетия от колектива на проф. Радослав Тодоров
- Вакуумно леене на качествени отливки.

- Патентът на инж. Александър Вълчев за специална обмазка на електродите на електродъговите пещи, увеличаваща живота им с 30 %, бе закупен от много фирми, в т.ч. от Канада и Великобритания
- Изработихме от наша микролегирана с азот стомана 10Г2САФ за металните конструкции на сибирските заводи в зоната на вечния мраз. С тях участвахме в междудържавната интеграция за газ от Русия
- Получихме за тази стомана международен сертификат за производство на газопроводни тръби. Заваряването й успешно бе решено от д-р инж. Марин Белоев и от чл.-кор. проф. Любомир Калев

- Леенето с газово противоналягане по метода "Акад. Балевски - проф. Димов" е едно от забележителните открития в световното металолеене през изтеклия 20 век! По този метод:
- Произвеждахме сложни и дебелостенни отливки за военнопромишления комплекс.
- Член.-кор. проф. Янко Арсов създаде високояки отливки от азотирани стомани, в т.ч. и корабни винтове. Вече имаме стомани със съдържание на азот до 3 %, което е невероятен успех! В тях скъпият никел се заменя с най-срещания газ в земната атмосфера. С наши леярски машини и технологии работят най-големите световни производители на алуминиеви джанти. Над 600 машини за леене с противоналягане леят 50 % от кокилните алуминиеви отливки в света!

Всичко изброено вече е унищожено - или е пред рухване
Че това се прави по чужда поръчка, се вижда от следния пример: на наша територия са положени 70 хил т газопроводни тръби. От тях 50 хил т са от българска стомана, произведени от Завода за спиралошевни тръби в град Септември. Другите 20 хил т са вносни правошевни тръби. Всички досегашни 13 аварии по технически причини са при вносните тръби! Няма нито една авария с наша тръба! Въпреки това заводът ни бе разрушен под претекст, че бил с остаряла технология. А в Турция сега се строи нов завод точно по тази технология!


Българската химия

през 1945 беше в зародиш. Внасяхме дори сода каустик и син камък!

Към 1989 отрасълът вече произвеждаше годишно:
- 2,5 млн т минерални торове
- 1 милион тона калцинирана сода
- 400 хил т пластмаси
- 1,8 милиона броя автомобилни гуми
- 20 хил т химикали за растителна защита
- Преработваше 12 млн т суров нефт
- Имаше 11 % от националните промишлени основни фондове
- Даваше 8,5 % от националната промишлена продукция
- Осигуряваше 20 % от постъпленията от западна валута
- Поддържаше 100 000 работни места
"Химпроект" водеше инвестиционното развитие на отрасъла. Двадесет научноизследователски институти, много катедри във ВУЗ, БАН и развойни бази с 1500 научни дейци осигуряваха научната дейност. Те поддържаха тесни връзки със световния научен и делови свят.

Химпроект-Варна

- Българският карбамид имаше неограничени пазари
- Заемахме 4-то място в света по производство на калцинирана сода
- Държахме 17-а позиция по производство на пластмаси
- В изкуствените текстилни влакна изпреварвахме Франция, Италия, Белгия, Испания, Канада
- Произвеждахме или таблетирахме от български и вносни /под 50 %/ субстанции всички масови лекарствени средства
- Първи от източноевропейските страни организирахме производство на спринцовки за еднократна употреба
- Закупихме лицензи и марки за съвременна козметика
- Огромният износ в Русия ни направи първи в света по производство на пасти за зъби

Всичко това вече е ликвидирано.

Машиностроенето
най-ярко показва растежа на индустриалния ни интелект

В 1945 в България имаше десетина предприятия и 50 работилници с общо 4000 работещи и не повече от 200 инженери. Бях в първия випуск на новия машинен факултет на Държавната политехника. Едва намирахме работа за задължителния студентски стаж. В 1950 с месеци стояхме като безработни млади инженери.

В 1989 в отрасъла работеха 730 завода, 430 хиляди работещи и 35 000 инженери. 5000 научни дейци създаваха нови технологии и машини в 30 научноизследователски института

С 5 % от националните основни фондове машиностроенето осигуряваше 20 % от обществения продукт и 55 % от износа на България. Това бяха плодове на индустриалния ни интелект.
Първата конструкторска организация "Машпроект" заработи още в 1949 г. От нея излязоха проекти за преси, компресори, помпи, вентилатори, водни турбини, парни котли, дизелови двигатели, повдигателни кранове, минни машини.
Последваха - Централен научноизследователски институт по машиностроене, Институт за проектиране на машиностроителни заводи "Машелектропроект", отраслеви институти и развойни бази. Този научен комплекс изгради отрасъла.

Транспортното машиностроене

Първият български електрокар се появи в 1951 г. След 3 десетилетия изнасяхме годишно 83 хиляди електро- и мотокари. Три бяха световните фирми в тази област: "Кларк" - САЩ, "Тойота" - Япония и "Балканкар" - България.

/Тук не можем да не отдадем почит на култовата реплика на сините шамани, която ще остане като ярък бисер: че японците купували нашите мотокари, заради чугуна. Изглежда е имало голям глад за чугун по света, а в България се е намирало някакво извънредно находище, защото нашите мотокари се купуваха на 5 континента и то с десетки хиляди - включително и от най-развитите "демокрации"./

Закупихме лицензи за основни карни възли от най-реномирани фирми, производителки на хидравлика, пневматика, електроника, механика, дизелови двигатели, тягови акумулатори.
Това развитие се ръководеше от д-р инж. Пантю Карапантев, д-р инж. Николай Георгиев, инж. Илия Ивановски.
- Първият ни електротелфер е от 1952 г. След 30 години износът стигна 150 000 броя годишно, бяхме сред петицата световни производители. Пионер в тази област бе рано загиналият инж. Марчев.
Комплектна техника за складова механизация усвоихме в края на 50-те години. След 3 десетилетия изнасяхме в десетки страни машини за обработка на стелажи с височина до 24 метра и при скорост на придвижване на палетите до 120 м/мин, с телеуправление, с програмно адресиране и с робокари. Тази система се създаде от инж. Илия Джагаров и инж. Тодор Мутаров.

Днес транспортното машиностроене е разрушено! Производството на кари намаля 20 пъти.

Корабостроенето
от Освобождението до 1945 е произвело 86 плавателни съда с обща товароподемност 15 500 тона. Най-големият кораб е бил с товароподемност 800 тона.
От 1945 до 1990 са произведени 1450 плавателни съда с обща товароподемност 5 милиона тона. От износ на кораби спечелихме $ 2 млрд /5 пъти повече от инвестициите за отрасъла/.

Корабостроителният завод във Варна, проектиран и построен от наши специалисти, е един от най-съвременните в Европа.
Цикълът до готов кораб може да бъде 3-4 месеца! Той произведе танкера "Хан Аспарух" с товароподемност 100 хиляди тона.
С помощта на ООН /ПРООН/ във Варна бе построена хидродинамична лаборатория, даваща възможност да се изпитват корабни модели и корабни винтове за сложни комбинирани ситуации.
Научно-изследователският и проекто-конструкторският институт по корабостроене във Варна първи в социалистическите страни въведе автоматизирано проектиране на кораби с електронно-изчислителна техника.

Русенския кораб "Белокаменка" - 340000 брт /бруторегистър тона/

Корабостроенето бе създадено от блестящи специалисти. Ветераните инж. Саул Кючуков и инж. Стайко Стайков обучиха хиляди корабостроители. Инж. Петко Даракчиев и проф. Валериан Минков проектираха доковите камери при сложна геология. Инж. Матров и инж. Мураданларска са автори на сложните производствени технологии.
Отрасълът бе ръководен от талантливи стопански дейци: инж. Георги Георгиев, Панчо Петков, инж. Дочо Дочев, инж. Тодор Ганчев, инж. Иван Лазаров, инж. Слави Георгиев, инж. Злати Златев, инж. Петър Богданов, Тремол Иванов и много други.

След 1990 г. се постигна невероятното - корабостроителната индустрия бе доведена до фалит! Перлата на европейското корабостроене - КЗ, Варна бе продаден за $ 1!

Инвестиционното машиностроене
до 1945 не беше известно у нас дори като понятие. Индустрията работеше само с вносни машини. През 50-те години се появиха първите ни заводи, съоръжени с българска техника.

Заводът за пектин в Перник проектирахме под ръководството на инж. Иван Байчев. Завършил и работил в Германия, той донесе в паметта си технологичната схема и конструкциите на машините.
Сега: Ако заработи известният в миналото с производството на пектин и плодови сокове пернишки завод, който е единствен на Балканския полуостров, това ще е не само успех...

Заводът за цимент в Димитровград бе оборудван изцяло с български машини. Под ръководството на инж. Петко Башев и инж. Илия Илиев конструирахме трошачките, ситата, елеваторите, шнековите транспортьори, 40-метровата въртяща се пещ за клинкер.

Флотационната фабрика в Кърджали бе съоръжена с наши топкови, конусни, челюстни, чукови мелници и трошачки, транспортьори и флотационни басейни.
Сега: Кърджалийската фирма "Монек- юг" ще оборудва флотационна фабрика, която ще бъде построена в турския град Чанаккале.

Заводът за помпи във Видин заработи в началото на 50-те години. През 80-те години произвеждаше годишно 100 000 помпи, вкл за големите дунавски помпени станции. Експортираше 95 % от продукцията си и конкурираше световни фирми, в т.ч. и "Сигма".

Завод "Спартак" в Бургас стигна годишно производство 30 000 вентилатора, главно за износ. Усвои промишлени вентилатори с размер на работното колело до 2 метра!

Завод "Мир" в Монтана стана за две десетилетия известен производител и износител на комплектни линии за тухли и керемиди. Осигури високото им качество с лицензи от италианската фирма "Морандо" и немската "Келер".

Машиностроителният завод в Ст. Загора бе специализиран в производството на бутилираща техника. Програмата му включваше линии с производителност 36 000 бутилки на час. През 80-те години закупи световноизвестната фирма "Ортман и Хербст" в Хамбург. Десетки негови линии още работят в Русия, Украйна и Китай.

Машиностроителният завод "Вапцаров" в Плевен произвеждаше преси, въздушни компресори, водни помпи. Още в 1954 изработи водните турбини за ВЕЦ "Батошево", а през 1986 стигна до турбопомпените агрегати за ПАВЕЦ "Чаира". От 70-те години пое и производството на възли за атомни електроцентрали по международната специализация на СИВ.

Металообработващите машини
бяха основно направление на отрасъла. Започнало през 30-те години в 5-6 малки работилници, към 1980 то имаше 40 завода, произвеждащи 18 хиляди стругове, фрези, бормашини, агрегатни машини, обработващи центри, автоматични технологични линии, манипулатори, роботи. 90 % от тях се експортираха в десетки страни от Близкия изток до Западна Европа.

Научноизследователският институт и заводските му конструкторски бюра имаха огромен опит в създаването на нова техника. Развитието му е дело на инж. Щилян Петров, проф. Асен Вълев, д-р инж. Мойнов, д-р инж. Ярослав Генов, д-р инж. Илия Харампиев, д-р инж. Пенко Сомлев, инж. Божил Вучков.

Днес производството на металообработващи машини е почти ликвидирано. Преди месеци посетих флагмана му - ЗЗМ, София. Цехът за агрегатни машини, линията за сачмено-винтови двойки, участъкът от автоматични технологични линии с програмно управлявана и роботизирана техника бяха гордост за българската индустрия. Попаднах в потресаваща обстановка: празни и изоставени цехове, разграбени уникални машини, безцелно лутащи се хора с блуждаещи и тъжни погледи.
Господа управляващи, ако искате да видите успеха на вашето преустройство, отидете в ЗММ - София!

ЗММ - София
Инструменталното производство


беше силно развито! Съвременният индустриален свят добре знае, че то има стратегически характер, затова държаха под око действията ни в този отрасъл.
Над 80 % от оборудването и технологиите бяхме купили от водещи западни фирми. Имахме и наши ценни разработки. Прецизните ни инструментални машини бяха колкото тези на швейцарските заводи, известни като водещи в тази област. Само нишковите и обемните ни електроерозийни машини надхвърляха 600 броя. Инструменталните заводи в Габрово, Шумен, Монтана, Севлиево, София, Кърджали не отстъпваха на световните еталони. Други 300 индустриални предприятия имаха съвременни инструментални цехове. Квалификацията на инструменталчиците ни беше висока. България можеше да се запази като производител на инструменти и пресформи за експорт. Една пресформа с тегло 50 кг струва колкото лек автомобил!

През 1983 построихме в София малко предприятие за производство на пресформи с вносни машини и ембаргова КАД-КАМ система за управление. Първият западен бизнесмен, който го видя през 1990, поиска да го купи за луди пари!

Инструменталните ни мощности, включително и това предприятие вече почти са ликвидирани. Три четвърти от инструменталните ни машини бяха купени на безценица от турски фирми. Един от основателите на това производство, починалият инж. Леон Маиров, ако можеше да види какво стана с делото му, щеше да се обърне в гроба.

Индустриалният умствен капитал на България вече е унищожен

Това е престъпление, по-голямо от самото разрушаване на индустрията, защото без интелект е невъзможно нито изграждането, нито развитието й. Той се създава бавно и трудно. Нужни са време, подходяща среда и много пари.

Разправата бе извършена професионално. Тя включваше:

Бърза раздяла със старите специалисти. Те бяха унизени и оставени на мизерно доизживяване.
Разгонване по чужбина на специалистите от средното и младото поколение под натиска на безработица и безперспективност.
Сриване възпроизводството на нови специалисти. Съсипана бе образователната система.
Това изключи България от групата на индустриалните държави, тя се превръща в неоколониална територия.
Изпълнението започна още от началото на 1990 година.
Фалшифициран бе външният дълг, за да се представи икономиката ни като катастрофирала.
Изчезна $ 1,4 милиард валутен резерв /да не забравяме, че тогава начело бе евреинът Андрей Луканов/.
Необяснимо защо не бяха прибирани $ 2 милиарда и 350 милиона външни вземания.
На 28 март 1990 бе обявен мораториум по външния ни дълг.
По покана на правителството господата Ран и Ът от САЩ с екип от американски и български специалисти разработиха план за "реформи". Вече 15 години той се изпълнява безпрекословно. В съответствие с него България единствена в света извърши 100 % разрушителна приватизация.
Лекомислено се изоставиха традиционни пазари.
Чрез "преструктуриране" бяха разбити социалната, здравната, образователната и културната национални системи.

Така бе разрушено всичко, което ни свързваше със съвременния промишлен свят. Отприщените стихии унищожиха средата, в която може да се развива индустриалният интелект.
Изправени пред зиналата страшна икономическа гробница, ние, работилите по 30-40 години за нова България, можем само да кажем:

Господа, изпълнихте поръчението: Унищожихте плодовете на десетилетния национален труд!
Продадохте десетократно по-евтино индустриалните мощности!
Родихте стотина нови милионери за сметка на милиони обеднели!
Създадохте най-голямата безработица в Европа!
Разпръснахте по света 800 хиляди млади хора!
Направихте от специалистите улични продавачи и охранители!
Превърнахте боклукчийските кофи в спасителен изход!
Намалихте нацията с 2 милионa жители!
Съкратихте средната възраст на българите с 2 години!
Върнахте забравената детска неграмотност!
Отворихте път на младите хора към проституцията и наркотиците!

Не можете само едно: да ни отнемете самочувствието на строители на съвременната ни родина! Нарекохте го "носталгия по миналото" и я обявихте за голям грях. Това си е ваша грижа! Наш дълг е, докато можем, да пазим паметта за съзиданието!
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Трън в таза на Запада     Дата: 2010-09-05 13:09:10    
Двама чуждестранни военнослужещи са загинали в Южен Афганистан

Кабул - НАТО обяви, че двама военнослужещи са загинали в Южен Афганистан, единият от които е американски войник. Единият чуждестранен военнослужещ е убит при нападение на екстремисти - се казва в съобщение на ИСАФ. Другият, за когото е потвърдено, че е американец, е загинал при избухването на взривно устройство.
Общият брой на загиналите тази година чуждестранни войници в Афганистан достигна 497 души. За цялата 2009 ционистките окупатори са загубили 523 души.

2. Потребител: Турски трън за Запада     Дата: 2010-09-05 13:16:58    
САЩ не планират да използват Турция за извеждането на контингента си от Ирак

Анкара - САЩ не планират да използват територията на Турция за извеждането на американския военен контингент от Ирак, каза председателстващият Съвета на началник-щабовете на САЩ адмирал Майкъл Мълън на пресконференция в Анкара.
"Тук съм, за да направя акцент върху съществуващите сгради-отношения между Турция и САЩ във военната сфера и искам лично да поздравя генерал Кошанер. Надявам се през следващите години да работим заедно. При нашите операции ние използваме инфраструктурата на Турция за прехвърляне на военни части, но никога не се я използвали и не планираме да използваме Турция като транзитна база за превоз на оръжия.смятам подобна информация за неоснователна и грешна"- оповести Мълън.
"НАТО отдава голямо значение на въпроса за установяването на система за ПРО в Турция и обсъжда необходимостта от разполагането на тази система. Обсъжда се в НАТО и въпросът за разполагането в минимален обем на елементи от системата за ПРО в държави, като България, Румъния и Турция"- се изходи по въпроса той.

3. Потребител: Bogomil Kostov AVRAMOV     Дата: 2010-09-05 17:11:55    
Не усетихте ли - как тези т.н. "демократически" промени - които са псевдодемократическо опъци на един мек фашистки ред - изтри МАТИ БОЛГАРИЯ ВСЕВЕЧНА от лицето на ЕВРОПА!?! И това е така - защото консумираният до 09.201988. комунизъм - бе едно прикрито мюсюльманство. Позамислете се джанъм!

4. Потребител: Истината     Дата: 2010-09-05 18:36:45    
"Ром за рома” – както обичат да казват те. Но се възмущават от български листовки, посочващи даден кандидат като циганин или застъпващ цигански интереси. Доган открито се подиграва: "Кметът на Кърджали не може да се казва Иван, ще се казва Хасан!” Ако ти, ако аз разменим местата на имената в същото изречение и го употребим в предизборна агитация, ще ни съдят за проповядване на нацизъм и разпалване на етническа вражда. Някой си Реджеп Ахмед, висш държавен чиновник пред многохилядно събрание в родопското село Сърница призова всички българи да бъдат изселени от Родопите, а българомохамеданите да станат турци. При това Родопите са област с етническо чисто българско население, независимо от религиозната му принадлежност. Накрая излезе, че изречените от турчин хули и закани срещу българите, всъщност били провокация срещу турците. Нищо чудно за тая работа да излезе виновен някой софийски или врачански скинхед.

Не по-малко тежко е положението в смесените българо-турски райони. Те вече не са част от България. Нито Кърджали, нито Разград, нито Шумен днес са български. Още в началото на "Прехода”, през 1990 г отделни служители на Държавна сигурност открито говореха, че това ще се случи, че никой не е способен да го предотврати, и че е излишно да се опитваме да го спрем. Според тях такова било "преобладаващото мнение на най-високо равнище”. И то се случи. Днешна България не е 111 хиляди квадратни километра, тя е значително по-малка. Още по-лошо е, че останалата част на някогашната ни Родина, и тя не е съвсем българска. Тенденцията е да се превръща във все по-малко българска. И да не пропусна скъпите на нечие, потънало в дълбока тайна мрачно сърце "здравни” мерки. Поговорете с близък, приятел или просто добър познат лекар и той ще потвърди, че здравната реформа облагодетелства "горките роми”, но обрича на смърт българите.

Ама вие не вярвате, че съществува "обратен”, "черен” расизъм, ама не допускате, че те се опълчват срещу нас по расистки подбуди? В такъв случай нищо не знаете.

Антибългарският расизъм в България се осъществява по рецептата на Франсоа Дювалие, наричан още Папа Док, някогашният диктатор на Хаити. Цитирам сп. "БТА Паралели” от онези години: "Той успява да изсели от страната повечето от креолите и хората от другите раси. Онези, които не са напуснали страната доброволно, са били хвърлени в затвора или разстреляни.” На Папа Док принадлежи знаменитата фраза: "Не забравяйте, че сте мръсни негри, но помнете също, че властта е във ваши ръце.” Всеки сам може да пренесе тези думи в днешно време и на българска земя.

През 2003 година са се самоубили 1317 българи и 2005 са правили опит за самоубийство. Броят на българите, склонни да посегнат на живота си неизменно се увеличава с всяка следваща година. Ами "безследните” изчезвания на хора, за които вестниците пишат през ден? Толкова ли е безсилна полицията да намери изчезналите или не иска? На 13 февруари 1993 година посред бял ден от училище в Сливен бива отвлечено 13 годишно момиченце. От цигани, разбира се. След нечовешка гавра и масово изнасилване, пияните цигани се сбиват кой да бъде следващият. Детето успява да използва суматохата и да избяга. Как мислите, че постъпва полицията? Отказва разследване. Фактите бяха публикувани в пресата, малко се пошумя и толкова. Важно е далаверата да става, важно е това дете никога да не създаде семейство и да не роди нов човек за българската народностна общност. Ами емиграцията на етнически българи? Държавите от Западна Европа започват постепенно да гонят емигрантите, непринадлежащи към бялата раса. Етническите вълнения във Великобритания неизменно завършват със стотици арестувани и застреляни тъмнокожи и с оправдаването на всички бели, участвали в размириците. Холандия неотдавна прие специален закон, като обяви депортирането на 26 000 бежанци наведнъж, само два дни по-късно Полша върна с военни самолети нашенски цигани, отишли на работа /разбирай – на джебчийство/ там. Всеки гледа да се очисти от циганската напаст, а хилядолетната държава на българите планомерно и съзнателно бива лишавана от своето бяло население. Впрочем дали изобщо сме държава, след като разни порнографски списания обявяват държавния глава за "мъж на годината”, а той, вместо да се възмути – се радва? От такъв ли ще чакаме да се замисли да окаяното състояние на нацията? "Егати държавата, щом аз съм й вицепремиер!” – се провикна преди време някакъв полуидиот. И сигурно е бил прав.

Друг основен фактор в обезбългаряването е престъпността. И нежеланието на държавните служби за нейното ограничаване. Рядко минава ден без българин да загине от циганска ръка. Кражбите, грабежите и "обикновените” насилия са неизброими. Странен е подходът на разследване, ако убитите са от български произход. Обикновено за извършител на престъплението бива нарочен близък човек, за предпочитане член на семейството. Според официалните данни ние, българите сме на първо място в света по родители, убили своите деца и на деца, убийци на своите родители.

5. Потребител: Истината     Дата: 2010-09-05 18:38:18    
Според официалните данни ние, българите сме най-големите изроди в света. Разбира се, понякога официалните данни понякога са такива, че ни принуждават да се усъмним в истинността на изнесената информация. Всички помнят нашумелия случай с Даниела Терзийска, която упорито отказа да направи "самопризнания”, че е убила детето си. Оттогава заклеймените детеубийци ги намират самоубити. За по-сигурно. Точните статистики се крият, част от истината обаче излиза наяве, макар и неволно. През октомври 2002 година официално, чрез пресата бе признато: най-много мрем и най-малко се раждаме в Европа. Особено е трагично състоянието на селата – там отрицателният прираст е минус 12,3. защото днешният български селянин, който в миналото традиционно е имал по много деца, днес с нищо не е защитен от мургавите посегателства. Всеки опит за отпор бива заклеймен като расизъм, българският селянин е обречен. Според известния учен и бивш лидер на СДС Петър Берон, данните на ООН за България са категорични: българската народност е с най-ниска раждаемост и с най-висока смъртност в света. Тук коментарите са излишни.

С пълна сила върви и духовният геноцид. Циганската чалга, официално забранена в съседна Турция /!/ като несъвместима с турския национален манталитет и негърският рап, за който е доказано, че предизвиква изблици от немотивирано насилие изместват както българската, така и качествената европейска музика. Цените направиха литературата недостъпна. За кина и театри трудно може да се говори, а телевизията е превърната в средство за зомбиране и всеобщо оскотяване. През лятото на 2003 година Севар и Есхар, дейци на Движение "Воини на Тангра” откриха, че в клип на Боби Турбото от bTV са вградени сатанински кадри. Месеци по-късно и след внимателен анализ откритието бе потвърдено и публикувано във в-к "Монитор”. Продуцентите и авторът обясниха, че ставало дума за невинна шега. Да, сатанизмът е шега, а знаците и символите на древната българска Държавност са фашизъм. Фашистки е и езикът ни. В част от министерствата на Негово Величество министър-предателят този гнусен фашистки език е забранен за използване. Фашистка е и азбуката ни, та ще я заменят с прогресивната латиница. Май както е тръгнало, фашисти ще се окажем всички ние от български етнически произход.

Нас просто са ни набелязали за изтребване. Всички виждат, всички говорят, а никой не протестира. Никой не прави и най-плахи опити за съпротива срещу геноцида. Значи – дошло е време да мрем. Преходът, Мирният Преход, мечтаният мирен Преход към свободата, демокрацията и щастието всъщност ни е отвел до гробището.

6. Потребител: Лъжата     Дата: 2010-09-05 18:51:05    
Само лъжи пишеш, "Истината"! Най-висока раждаемост в България, спрямо Западна Европа - е имало през периода 1954 - 1964 г - точно през времето на Бай Тошо. И то не циганска! А най-голяма раждаемост циганите /по внушение на ционистки организации - това може да бъде потвърдено от поне 1000 живи свидетели/ постигнаха по времето на Иван Костов. Статистиката може да се прочете, а потвърждение има в един доклад на Богомил Бонев, който официално беше публикуван, както и беше коментиран от доц. Петър Иванов. Съчувстваме на лежалите в сталинските концлагери - но да им припомним, че точно Тодор Живков ги затвори. Той даваше целенасочено 3-стайни апартаменти на български семейства с 3 деца, на български, а не някакви други - за които "истината" пише лъжи. Заговорът срещу българската нация е плод на ционистки действия. Неслучайно евреинът Шорош прокламира Циганският конгрес да е в България. "Истината" - не лъжи и за стерилитета. Аз лично познавам двама лежали в Белене, които след това имат живи и здрави деца. А 1 милион българи, млади и в детеродна възраст, които Западът "привлече" след "демокрацията"? Тодор Живков ли ги изгони на Запад или 300-те хиляди, които Турция прибра - бай Тошо ли ги "благослави" за това добро дело?

Бялото е бяло, а черното - черно. Пиши така "истината", още повече, че българи да воюват с българи - е целта на Запада, чети: на ЦРУ-ционизма. Прости работи не си разбрал, Дертлиев беше наясно, за разлика от тебе.

Не комунизмът беше зло за България, докато демокрацията е убийцата на България. На кого служиш "истината", на България или на убийците й?

7. Потребител: Истината     Дата: 2010-09-05 19:31:42    
В митологията на нашите врагове понятията за добро и зло са обърнати. Местата им са разменени. Благословеният от Небето ред на нещата е обявен за зло, а свръхматериализмът, животинското, скотското - за добро. Затова и резултатът е такъв. Безбожен, бездуховен. Икономически демонизъм, избавен от всички ограничения и видове човешки контрол. Смесване на естествената скала на ценностите. Съгласно изследванията на Вернер Зомбарт и Макс Вебер, корените на тази стратегия отиват в Стария Завет и неговата концепция на отношенията между човека и Бога като покупко-продажба. Ние отдавна твърдим същото и със задоволство констатираме, че и други започват да мислят като нас. Да виждат, което ние виждаме. В страните, управлявани от победилата ционокрация видяното не се различава много. Борис Миронов в своята книга "За еврейския фашизъм" описва положението в Русия, но неговото описание съвпада с онова, което наблюдаваме в България.

Миньори, металурзи, офицери от безсилие обявяват гладни стачки. Мнозина си мятат примката. Учители припадат от глад, ученици страдат от анемия вследствие постоянното недояждане. Закриват се болници - няма кой да се лекува. Закриват се родилни отделения - няма кой да ражда. Заради неплатени сметки се спира тока, спира се водата, спира се парното. Увеличава се числото на бедните и бездомните. Все повече са непотърсените мъртви в моргите - близките често нямат пари за погребение. Замряха заводите, подивява земята, народът измира. Защо? От какво? Нали уж няма нито война, нито чума, нито земетресение. Даже наводнение не ни удави, както се случи в Западна Европа. Каква напаст ни сполетя, какви бяха тези проклети реформи, които унищожиха и малкото останало в разграбената ни държавица? Какво ни трябва, за да спрем разпада, какво ни липсва?

Идеята - ето какво предопределяше разцвета на Държавата и благосъстоянието на Нацията. Какво представлява Идеята? Това е изразената Воля, Дух, Мечта, това са целите и задачите на етноса, осъзнаване защо живее, защо работи и воюва. Чрез Идеята човек се чувства част от своя народ, а народът осъзнава себе си като нация. Останахме държава без Идея, народ без Идея, без корени, без цел, без път, без посока. Именно затова Хаосът успя да ни погълне.

И като краен резултат от промените, от Мирния Преход към гробищата с всеки изминат ден заедно с Нацията намаляват националистите, родолюбците, решени да се сражават и да умират в името на България. Остават демократите, танцуващи върху детски трупове. Остават бившите малцинства, властващи над бившето мнозинство. Каква прекрасна демократична идилия!

Божията милост се превръща в материално богатство, съкрушаващо всички културни, етически и морални прегради по пътя на алчното икономическо животно. Така е според догмите на противобожествения юдаизъм. Оттук следва, че е неразумно да се надяваме на "подобрение". Подобрението за талмудистите означава не човешко добруване, не създаване на условия за щастие и творчески труд, а трупане на злато. Трупане, трупане, трупане… Естествено, за сметка на нашия робски труд. Злото се съдържа не в един или друг недостатък, не в една или друга личност. Корупция, престъпност - те са само следствие, продукт на голямата Причина. Злото е заложено в самата Система още в самия неин зародиш. Натам водят всичките социални, либерални и демократични пътища. Зло, само зло и нищо друго освен зло няма да ни донесат идеологиите, основани върху кръвожадния талмудически материализъм. В този смисъл противоборството "комунизъм-антикомунизъм" отстъпи, за да даде път на противоборство от по-висок порядък. Също както комунистическият интернационал умря, за да изплува още по-страшният и по-човеконенавистен Сив интернационал. Наш дълг е да различаваме нечовешкото Зло под всичките негови маски и успешно да му се противопоставяме.
http://erigkan.ucoz.ru/news/vragt/2010-09-05-741

8. Потребител: Пак лъжа     Дата: 2010-09-05 19:46:50    
Само в изборите в Русия участват над 70 млн души. Колко пъти си ходил "лъжата" в Русия? Аз мога да напиша, че в Индия или Китай живеят 5 млн? Изобщо, изцяло си повреден, може да е в Плевенския затвор, може жена ти да те е повредила - без значение.

Доброто е ясно - което е добро за България е добро. А ти правиш само злини за България. Защото пътят към ада е постлан с добри намерения, а твоите са изпълнени със злоба и омраза - изцяло плебейски чувства. Само луд може да приеме твърдение, че в Русия живеят 90 млн и че в България 300 хил семейства са безплодни. Още по-луд трябва да е този, който пише, че Тодор Живков е приемал цигани от Турция, Гърция и Румъния. Ами дето си заминаха 300 хил в Турция, че от тях имаше и откровени цигани - ти "истина" колко си пратил в Турция? Пълни простотии, направо си луд. `Оди да се прегледаш.

9. Потребител: Трън в таза на Англия     Дата: 2010-09-05 22:06:54    
От началото на военната операция на НАТО в Афганистан са загинали 333 английски военни

Лондон - От началото на военната операция на НАТО в Афганистан през 2001 година са загинали 333 британски военнослужещи и офицери. Последният загинал е военнослужещ от Първи батальон на Кралския полк на Шотландия. От министерството на отбраната на Великобритания съобщиха, че военният е загинал в резултат на ракетна атака на талибаните в провинция Хелманд.

10. Потребител: За Истината     Дата: 2010-09-06 11:07:50    
Авторът на постингите Истината е очевидно Григор Симов. Проблемът на този иначе задълбочен изследовател - почти абсолютно точен за демографията, демокрацията, ционизма, дебългаризацията, глобализма и пр., е, че не действа в реалната политика. Точно от реалната политика се безпокоят ционистите /затова свалиха зам.-кмета на Стара Загора Тихомир Томов, а от писанията на Симов, дори не се почесват/, а другото за тях е дори изгодно - някой пише, а те прибират парите на света. А хората живеят с хляб, а не с думи - І-то изкушение на Дявола в пустинята. Как да се убедят хората да се борят - това е задачата. И основната грешка на Симов и подобните е, че не винаги са точни. Заслепени от миналите понесени удари, не виждат реалността и промените в нея. Важен е настоящият момент, казва Достоевски, когото иначе Симов цитира. Макар че пак действа изборно - цитира част от Достоевски, която му хареса. А така - хората не са прости и разбират манипулацията, с която иначе Симов "иска" да се бори.

11. Потребител: Истината     Дата: 2010-09-06 16:05:24    
Уважаеми Кунев, за втори път се налага да уточнявам, че не съм Григор Симов. Позволих си да копирам статии на Ангeл Гранчаров - Елтимир от Ботевград.
http://eltimir.ucoz.ru

Материалите на руски са от патриотични и националистически сайтове в Русия. Те твърдят, че геноцидът там продължава и даже се ускорява.

Кой, как и защо унищожава населението на Русия?
http://reider34.narod.ru/REIDER34.htm
http://evgenij565.livejournal.com
http://uznai-pravdu.ru

Истината
http://istinata.livejournal.com

12. Потребител: Трън в таза на лъжДеникин     Дата: 2010-09-07 16:04:07    
Интервю на лъжеДеникин с Тодор Живков от 06.09.2010 г:

Г-н, пардон др. Живков, как ще отговорите на обвиненията, че по Ваше време България е била " фалирала" 3 пъти?

-Ха-ха-ха, др. Христов, когото съм изпращал /макар че бе един от най-некадърните "специалисти"/ в почти западни страни, донесе само загуби на България. Т.е. - той трябваше да е фалирал 3 пъти, не - 10 пъти семейството си, ха-ха-ха, знам за жена му - доста нещица. За България - само варненският завод "Соди" струваше 4 млрд Евро, а сините боклуци го продадоха за 410 млн лв. Общо - МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ - мощностите, които бяха продадени /без да смятаме унищожените и затворените/, струваха на пазарни цени над 88 млрд Евро. "Демократите" ги подариха за по-малко от 7 млрд Евро. Това означава, че аз /чети: България/ бяхме ограбени от Запада със 70 млрд Евро. Кой е фалирал България? Аз построих за 20 години 150 км магистрали, след 10 не са построени и 15 км!? Нека да смятаме затворените от Запада /за да не ги конкурираме/ мощности. Преди да дойде Горбачов и еврейчето Луканов - България имаше $ 4,5 млрд външен дълг и по-малко от 500 млн - вътрешен. Сега Западът ни ограби и имаме $ 55 млрд /около 40 млрд Евро/ външен дълг. Само 7-8 западни банки - Сосиете Женерал, Райфайзен банк, Уникредит, Пиреос, Алианц и пр. крадат от България ежегодно по 3,5 млрд Евро. Сега, като ги гледам от рая, само това ме успокоява - Дядо Господ ми оповести, че всички те ще горят в пъклото. Да допълня - само от Завода в Радомир /дето викат че били погребани 2 млрд Евро/ годишната ни печалба стигаше 350 мрд на година. Ние почти го изплатихме - и сънародниците на Луканов му наредиха да го затвори. Абе Запад = кражба и подлост.

А как живееше българският народ по ваше време?
-Много добре. Всеки българин /чети: 98 %/ имаше собствено жилище, 80 % от българите имаха частно стопанство и вила, на курорт над 2 седмици през годината летуваха над 4,5 млн. По времето на Костов - на курорт и то за по-малко от седмица през 1988 г са били под 400 хил. 10 пъти се е сринала почивката на българина. Вече 20 % от българите нямат собствени жилища. Безработните гонят 700 хиляди - при мен нямаше 1! Сега българинът яде 15 кг месо на година - през мое време стигнахме до 79 кт/човек годишно. Същото се отнася за зеленчуците, плодовете, млечните продукти, захарните изделия и пр. Пенсионерите днес почти умират от глад, по мое време имаха пари за 5 големи подаръка на година за внуците си. Това го знаят и в ЕС - ама мълчат като демократ пред Синедриона.

А как беше селското стопанство?
-Най-лесният въпрос. Ние произвеждахме средно годишно между 8-10 млн тона зърнени култури. Изнасяхме 5-6 млн, не говоря за приходите. Сега чета в. "Стандарт", официоза на моя посредствен ученик БАТЕ Бойко - паднали сме на 3-4 млн тона зърно на година. 45 % от нивите и градините пустеят! Знаете ли колко млрд ще са нужни за рекултивация? Срамота и излагация. Стигнахме дотам - да внасяме зърно от Русия, така е било през 2006 - 2009 г. Произвеждахме 4 пъти на човек ябълки, кайсии, вино /до 10 пъти необходимото на българин/, домати, краставици, пипер. Сега - заради "свободното движение на стоки и пари" в ЕС - внасяме над 50 % от зеленчуците и плодовете. А българските зеленчукопроизводители им идва да се самообесят.

А какво ще кажете за обвиненията за Ваши народни пари в чужбина?
-Ами Иван Костов да каже за колко продаде "Балкан" на Гад. Само имотите на аерокомпанията струваха над 500 млн Евро, толкова, ако не и повече бяха дестинациите /за вас лъжеДеникин пояснявам: кацанията и излитанията от летище, вкл и многодневен престой/. Аз имах едно одеяло, ама и то се загуби, като ме местиха по арестите. Те кои ме арестуваха - тези, които днес не арестуват крадците от енергодружествата, дето на година крадат от милата ми Татковина по 1 млрд Евро. А чета: ЧЕЗ щели да дават за 4 години 41 млн лв дивиденти. Бойко, ти мъж ли си, че вземи поне 410 млн Евро, колкото ни се полагат.

А кой направи външния дълга на България $ 11 млрд в края на Вашето управление?
-Абе лъжеДеникин, момче невежо, чети: Андрей Карлович /това име не е руско, а сети се какво/ взе насила от своя приятел и сънародник Боби Макса 4 млрд - които по-късно съплеменниците му направиха с лихвите до 10,5. Сега имаме 40 млрд Евро дълг! Аз без да увелича цените - върнах 2 млрд, същото направи и Жан - без да вземе 1 долар заем, върна 2 млрд. Те и затова го свалиха. Целта на Запада е да имаме дълг - по 2 причини - за да смучат труда ни с лихви и за да ни държат в мъртва хватка.

-Благодаря, Бай Тошо, много е добре тук в Рая.
-лъжеДеникин, опичай си акъла, в момента предаваш България, ще вриш в пъклото като Луканов, а за всеки българин ми е мъчно. Ама не виждам добро да се оправиш. "Ке си плащаш гре`овете"- както казваше моята приятелка баба Ванга.

13. Потребител: Лъжата     Дата: 2010-09-07 23:21:42    
Григор Симов си остава един истеричен човек, който никога не казва истината. Убитите от комунистите през цялото време от 09.09.1944 г до днес вкл са точно 2973 души. Нито един повече! Във Варна общо са убити 63 души. Абсолютно документирано - всички от БДФ се видяха като напикани, когато установиха цифрата! В цялата Варненска област, която е била тогава 5 % от общото население. Е - стават 1260 математически. Хайде, в София са били повече. Григор Симов ги умножава самоволно по 100 - точно 1 % е истината в неговите писания. А Тодор Живков много неща е казал за евреина Карлович - сънародника на Беренс от ционисткия "Таймс".

С една дума - той, "героят", "истинстващият" Симов не истинства, а лежесвидетелства. Кой е Герд Беренс от ционисткото списание "Тайм"? Един от билдербергите, срещу които уж г-н др? Симов "воюва"! Беренс си е антибългарски лъжец. 101 %. Явно - че за него, Симов, "антикомунистът" и "Националистът" - по-силна е сляпата омраза към българите, дори позоваването на ционисти - генетични врагове на България, на славянството, отколкото любовта към българите. Над 1 млн българи се мислят за комунисти, те за 45 години направиха от изостанала, африкано-земеделска държава, каквато беше България на 09.09.1944 г, една доста добре развита индустриална държава. А какво е правил Григор Симов тези 45 години - бил е бесен, че България се развива. Какво стана, когато излезе от затвора и дойде любимата му "демокрация". България се стопи с 2 млн - и приносът на Симов в унищожението на Отечеството е видим, измерим. Да не говорим за неговата "компетентност", че цигани, гърци и евреи - "имали" общ корен. Че евреите говорят на семито-хамитски език, гърците на индоевропейски, но 90 % различен от индийския индоевропейски, на който говорят /са говорели/ циганите. Циганите нямат нищо общо генетически с египетските араби, дори с коптите, "екюптите", които са живеели в Египет преди идването на арабите. Простотии, г-н Симов. Ех, вие осрахте хубавата преди 10 ноември България, а сега искате да забършите. Ама около Вас винаги ще ВОНИ, защото самите вие отвътре Воните - антибългарски воните. Всяка ваша дума - която винаги е лъжа-омраза - го доказва.

Моята анатема - народът мисли същото за Вас, унищожителите на България. Срамен, недостоен, безсмислен, жалък, с една дума - антибългарски е целият ви пропилян животец.

14. Потребител: Лъжата     Дата: 2010-09-08 01:29:18    
Никола Йонков Вапцаров

"История"

...
Край синурите сме се раждали,
на завет някъде, по тръните,
а майките лежали влажни
и гризли сухите си бърни.

Като мухи сме мрели есен,
жените вили по задушница,
изкарвали плача на песен,
но само буренът ги слушал.

...работехме къде що хванем,
работехме като добитък.

и пр.

...
"И казвам аз,
понеже няма боб и олио,
а хлябът е от въглища по-чер,
един е лозунгът:
"Терорът долу! Съюз със СеСеСеР!"

Това не го пише Кьосеиванов, а синът на най-богатият българин в Банско.

Същото пишат Йовков и Елин Пелин, а що се отнася до статистиката - обиколил съм България надлъж и нашир. Бедните, прихлупени с по 1-2 стаи и покрити с турски керемиди къщи до 1944 след 9 септември стават 3-4 етажни, с по 15-тина стаи, покрити с червени марсилски /ако изобщо, лъжата знае какво му приказвам, кой знае в коя градска дантела е бозал/ керемиди. До 9 септември българският селянин е работил по 12 часа /мин/ тежък физически труд, а общият добив на зърно никога не е стигал 5 млн тона. След 9 септември 1944 - добивът е средно 8 - 10 млн тона, трудът е почти изцяло механизиран. А когато сме ходили по студентски бригади, сме събирали по 10 - 15 тона домати - ама домати, братче - от декар. Преди 9 септември, добивът е бил средно мах 2 - 3 тона. Лъжата си остава лъжа, а колко е напреднала България преди 9 септември се вижда на всички снимки оттогава. Едноетажна, бедна, с изтъркани сиви дрехи, с цървули, с дървено рало, с общо 7 км асфалт и 10 % електрификация, с 66 % селско, нископроизводително население. Както казваха по селата: Преди 9-ти от работа ставаш гърбат, не богат. Чети "Андрешко" - там е истината, не в постингите на лъжата.

15. Потребител: Истината     Дата: 2010-09-08 11:55:45    
Изгубената България - миналото в снимки
http://www.lostbulgaria.com

ЕДИН ЗАВЕТ
потомците на царския офицерски корпус
http://edinzavet.wordpress.com

Цитат от Атанас Буров:
"Тоя народ е направил подвиг, какъвто в историята на народите не познавам друг народ да е направил. От една турска провинция, съвършено изоставена от хората и от Бога и преди всичко изоставена от самите управници, където безправието, плячкосването и т.н. са били нещо обикновено, в 50 години да се създаде съвременна българска държава при едно население 95% неграмотно, при 3 или 4 хиляди села, в които има по едно училище, което прави чест на добродетелите на народа ни, да уредиш самостоятелна държава с 3 държавни железници няколко хиляди километра, държавни пристанища 10–12, държавно социално законодателство за регулиране отношенията между труда и капитала, учебно дело, за което ни завиждат — е, добре, г-да, аз ви уверявам, че в историята на народите подобен скок, подобен подвиг няма."

16. Потребител: Denikin     Дата: 2010-09-08 16:01:34    
Другарю Кунев настървението с което защитаваш комунизма и Тодор Живкое няма нищо общо с национализма,който уж изповядваш.Ти и антисемит не си като хората.Че нали точно комунизма е еврейска измишльотина?
Признай си бе Кунев!Ще ти олекне.Ако използвам твоята лексика,ти си едно руско мекере и платен комунистически лакей.
Хайде сега да обясниш как Запада краде по 7 миларда евро годишно от България и съвсем весело ще стане.В България другарю Кунев благодарение на комунисти като теб едва ли има и 700 милиона евро за крадене.Червените селяндури като Живков и евреите комунисти трето поколение като Луканов обраха до шушка каквото имаше за крадене.

17. Потребител: Трън в таза на Деникин     Дата: 2010-09-08 16:54:01    
Има един варненец, който служи на шефовете на БСП и ДПС във Варна. Шеф на един фалирал вестник. Той наистина е мекере на Русия, защото един от шефовете на БСП във Варна, подследствен с тенденция затворник, дава пари /и сега/ на ексредактора на фалиралия вестник. А моят приятел Кунев, който винаги е бил безсребърен, никога не се е продавал. За разлика от споменатия глав/Д/ен? не за истината, а за пари редактор. Да напише за милиончето на Чолаков... Ама хайде, като на българин - засега ще му простим. Българите ставаме малцинство - благодарение на ционизма и оръдието му ЕС.

Как да докажем безспорното? За 8 млрд Евро, отрабвани ежегодно от ЕС. В България бяха продадени енергоразпределителните мощности. Абсолютно ненужно. В СИ България има около 1 млн семейства. Средните сметки са около 50 лв/месец/семейство. Това са 600 млн лв за година - в касата на крадливия Запад. Безспорно е, че разходите на частните абонати са под 30 % от общия разход на ток. Значи - това може да се установи с подходящ елементарен софтуер по разходите в НАП - Варна, Добрич, Русе, Велико Търново и пр - общите приходи на Е.Он са над 2 млрд лв/годишно. Те отчитат само 695 млн лв. И плащат около 400 и дори 300 млн/годишно на НЕК. А ужразходите на ЕРП-та /при техен ОДИТ или с купени с български пари одитори - което БАТЕ Бойко установи по наш сигнал/ са разхвърлени върху външни "послушно-платени" фирми. Което си е суперпрестъпление. Само в СИ ежегодно се крадат от ток за Запада над 700 млн Евро, до 1 млрд!

Банките - техните чисти печалби /да отчетем, че само под 10 % от активите са български/ надхвърлят 3,5 млрд Евро годишно. Лихвите, с които те грабят българския труд /вкл и на лъжеДеникин и на споменатия подкупен от червените русофилопредатели гла/д/вен редактор/ са най-високите в Европа.

Западняците не допускат заради измислена "хомологизация" /техен си икономико-педерастки термин/ евтини китайски и индийски автомобили в България. Питайте Варчев - шефът на ДКС - Варна за това! С измислени "еврозакони" и "европравила"! Като китайските и индийските автомобили, пикапи, мотори са 2-3 пъти по-евтини, по-нискоразходни с гориво и дори по-ефективни.

Що се отнася до "величието" на България преди 9 септември - ще дам сравнения с измерими факти - спорта. Общият баланс на нацотбора по футбол преди 1944 е - /минус/ 35 загуби. Оттогава са рекордната ни загуба от ИСпания - 0:13. И десетки с над 3 гола разлика. Българите са играели с гуменки и на тревата са се хлъзгали като на лед. Нацотборът е НЯМАЛ пари за футболни обувки. През коя година ли? 1937! Уж от най-богатите. В цяла България е имало общо 7 км асфалт! Флотът ни е броял под 5 хил бруторегистър тона, при 4 млн по това време на Гърция. Само за 1983 г са построени 12 кораба с общо 500 хил БР тона - 100 пъти търговския ни флот през "богатата" 1939 г.

Моят приятел Кунев ще ви каже и колко желязо и стомана е произвеждала България до 9 септември 1944 г - 0 /нула/ тона. А на Олимпиади, благодарение на стройната спортна система /въпреки модерните допинги, който САЩ първи въведоха през 1968 г в Мексико - питайте за това Дамян Дамянов, нацтреньора ни по кану-каяк/ изпреварвахме в поне 7 Олимпиади! Велико?/чети: крадливо/британия, Франция, Италия, Австралия, Холандия, Испания, да не говорим за Турция и Гърция. Сега - Западът е приел българската методика за подготовка на спортисти и за масовия спорт.

"Великото" ни селско стопанство е произвеждало между 3 и 5 млн тона зърно средно до 9 септември /колкото и сега, през "демокрацията"/ а по Байтошово време не сме падали под 8 - 10 млн т зърно годишно.

Колко са убитите след 9 септември. По-малко общо - отколкото убитите комунисти и земеделци от Войнишкото въстание 1918, ПРеврата на 9 юни 1923 /когато е убит Стамболийски/, Септемврийското въстание 1923, избитите партизани, ятаци - комунисти, социалдемократи /един от шефовете на ДПС във Варна и плащаш на гл. редактор е бивш социалдемократ?/, земеделци. Не броим концлагерите и затворите.

Никола Йонков Вапцаров е един от 27-те хиляди убити от байганьовската българска буржоазия от 1918 до 1944 г.

Никола Николов е честен българин, но заблуден. Първият комунист в човешката история е полуевреинът Иисус Христос. Него еврейските равини го убиват. Сега обяснявате ли си, защо нито един демократ или евро/ейо/гъзомиец не може да е 1 % националист?

18. Потребител: Трън в таза на Запада     Дата: 2010-09-08 17:45:28    
Раждаемостта е нещо, което се установява с факти.

През 1955 г - с най-високата раждаемост на българския етнос - 2,2 деца в българско семейство /не броим турци и цигани/ - в Германия имаме 1,6 деца/семейство, във Франция - 1,9, в Швеция - 1,5 и пр. В нито една западноевропейска страна няма по-висока раждаемост, с изключение единствено на Ирландия - до 3,3 деца в семейство. През 1983 г - с най-високия стандарт на България в 1330 годишната й история - в българското етническо семейство се раждат средно по 1,85 деца, в цяла Западна Европа раждаемостта е по-ниска - в Швеция - 1,6 деца/семейство, във Франция /не смятаме арабите/ - 1,7, в Германия /не се броят турците/ - още по-ниско - 1,4 деца германчета/семейство. Бай Тошо достигна 9 милионна България /без 35 хиляди през 1981/, а сегашните демократи `ала лъжеДеникин и лъжата /лъжеща, че е истина/ убиха над 1 млн /неродени/ етнически българи. След 10 ноември раждаемостта в българското семейство /като преди и след датата броим безсемейните/ - е под 1! Особено през "костовата" 1998 - 0,8 деца/семейство - при отрицателен прираст - 73 хиляди! Мечтата на ционизма е осъществена от "истината" и лъжеДеникин.

19. Потребител: Трън в таза на лъжДеникин     Дата: 2010-09-08 18:14:49    
Най-важното опровержение на лъжите и заблудите на Георги Марков /убит от английското МИ-5/ са резултатите от изборите след 10 ноември 1989 г и избирането от българите за най-велика дата през ХХ век на 9 септември - Денят на победата над фашистка Германия. Три пъти българите гласуваха за комунизъм на 10 юни 1990, на 18 декември 1994 и на 29 октомври /местните избори/ 1995. Но ционизмът свали Жан Виденов, който върна /взети от циониста Луканов/ заеми от над $ 2,5 млрд, без да вземе и 1 пробит. Така че - лъжите на Георги Марков са суперсмешни. Преди 10 ноември българите бяха 100 пъти по-радостни, доволни, богати, свободни и спокойни - отколкото сега - убийства, безработица, корупция, тъпи вестникарски сензации, педерастия, циганизация, европейски грабеж=икономическо робство. Във футбола стигнахме нивото на 1937 г - загуба с 0:13 от Испания. А тодорживковите футболисти станаха бронзови медалисти в САЩ `94 - всички те са създадени по Живковото Велико време!

20. Потребител: Трън в таза на Запада     Дата: 2010-09-08 18:38:39    
Международната рейтингова агенция "Фич" повиши рейтинга на Русия на "позитивен"

Москва - Международната рейтингова агенция "Фич" /въпреки антируските си ежедневни лъжи/ бе принудена от фактите да повиши кредитния рейтинг на Русия от "стабилен" на "позитивен".

Честито на враговете на славянството!

21. Потребител: Трън в таза на Лъжата     Дата: 2010-09-08 19:45:16    
Не ти харесват националистическите аргументи на Кунев? Националистическите истини? Е, `оди да се хвърлиш от вълнолома. Ционизмът е най-големият враг на човечеството. Не е случайно, че ционистът Троцки праща любовницата си и сънародничка-еврейка Фани Каплан - да убие Ленин. Но тя е била некадърна еврейка. Като "истината". И Тодор Живков го нападаше и клеветеше ционистът Луканов, а самият Живков казваше: "Мене българският народ ме обича! Само 4-5 евреи ме мразят в България!" "лъжата" /не е случайна малката буква/ - да не си ционистче, бе? Точно на такъв изглеждаш. Преименувай ника си на "Некадърното ционистче", защото истината е на 20 млрд светлинни години от тебе.

22. Потребител: Denikin     Дата: 2010-09-08 21:49:56    
Унищожаване на досиетата
Това е едно от последните престъпления на комунизма и целта на партийната върхушка и висшето ръководство на МВР е да се прикрият следите на престъпления, извършени в предишните десетилетия, както и да се заличат данните на използвания от ДС агентурен апарат. Именнто чрез него впоследствие се създават паралелни центрове на власт с влияние връху поличитеските процеси в България.
Секретната операция унищожаване на досиета започва преди 29.І.1990 (в навечерието на ХІV конгрес на БКП), когато министърът на вътрешните работи ген. Атанас Семерджиев утвърждава докладна записка на зам.-министъра на вътрешните работи ген. Стоян Савов, с която се дава зелена светлина за акцията. Още в началото на месеца от много страни в МВР Семерджиев получава тревожни сигнали за тежкото документално наследство и за страха тези компрометиращи за тогавашното управление материали да не попаднат в ръцете на опозицията. Със секретна телеграма от 18.І.1990 началникът на окръжното управление на МВР в Хасково полк. Красимир Саманджиев пише до министър Семерджиев: “Др. Министър, положителните промени, които настъпиха в политическия и обществен живот на страната след 10.ХІ.1989 налагат ръководството на МВР да преоцени действащата нормативна база, ръководни заповеди, окръжни, инструкции и др. По-нататъшното им оставяне и съобразяване в практическата работа могат да злепоставят органите на МВР пред изострената политическа чувствителност на населението. В редица ръководни документи, водени на специален отчет, се съдържат указания, които, съобразени със съществуващита обстановка, са неправомерни и компрометиращи. Това налага срочно да бъдат отменени, иззети и унищожени” (Изт. – АМВР, ф. 1, оп. 11А, а.е.887, Секретна телеграма НР26/144 до министър Ат. Семерджишев от началника на ОУ на МВР Хасково Кр. Саманджиев) В секретната телеграма са изброени близо 30 документа, които следва да се унищожат. Сред тях са: инструкция І-36/14.ІІІ.1984 за контраразузнавателната работа на органите на МВР по българските граждани, пребиваващи зад граница и реда на издаване на паспортите; окръжно І-96/31.V.1984 за подобряване работата по българската емиграция в съответствие с решение “Б” 17 на Политбюро на ЦК на БКП и министерска заповед І-106 от 1978; окръжно І-88/28.V.1984 за подобряване на масовата музикална среда и установяване на единно ръководство в областта на забавното изкуство; мероприятия І-190/3.І.1984 за работата на органите на ДС по опазване на младежта от влиянието на идеологическата диверсия на противника и дейността на вражеските елементи в страната; окръжно І-28/14.ІІ.1985 за по-нататъшна работа по националното осъзнаване на насилствено помохамедените българи; окръжно І-196/7.VІІІ.1985 за по-нататъшна работа по възродителния процес; окръжно І-20/19.ІІ.1986 за преустановяване издаването на документи на лица с възстановени имена за постъпване на работа в граничната зона; министерска заповед І-26/25.V.1989 за създаване на Централна оперативна група по линия на възродителния процес; окръжно І-2/1989 за прилагане по-хуманни съображения към българи-мюсюлмани; окръжно І-38/19.ІІІ.1987 за изучаване на наборниците и разпределянето им във въоръжените сили на НРБ.
На заседание на колегиума на ръководството на МВР от 24.І.1990 в присъствието на ръководителя на КГБ в България ген. Владилен Фьодоров се взима решение да се създаде работна група, която да направи преоценка на архива и предложи механизъм за прочистването му. По тази точка докладва тогавашният първи зам.-вътрешен министър ген. Любен Гоцев, кадрови офицер от Първо главно управление (ПГУ) на Държавна сигурност, работил 10 години в ООН под дипломатическо прикритие, както и в МВнР. На колегиума е съобщено, че от направения преглед за 40 години съществуват 942 действащи нормативни и поднормативни ръководни документа. За около 700 е преценено, че могат да се унищожат веднага. (Изт. – АМВР, ф. 1, оп. 12, а.е.970, секретен протокол от заседание на колегиума на МВР от 24.І.1990)
Пет дни по-късно министър Семерджиев подписва заповедта, която става основание за най-мащабната операция по прочистване на досиета при комунистическия режим. В резултат на нея са унищожени следните количества секретни материали:
- Дела на агенти (данни за вербовка) – от 77 353 са унищожени 32 113 или 41, 5 процента.?- Работни дела на агенти (агентурни донесения) – от 46 172 са унищожени 34 591 или 75 процента.?- Разработки на обекти – от 94 554 са унищожени 28 518 или 30 процента.?- Оперативни преписки – от 105 784 са унищожени 24 317 или 23 процента.?- Дела на съдържатели на явочни квартири – от 9 921 са унищожени 9 029 или 90 процента.?- Осведомители (категория агент) – от 4920 са унищожени 4016 или 81, 6 процента.?- Общо от всички фондове (архивни единици) – от 331 995 са унищожени 134 102 или 40, 3 процента. (Изт. – Справка на дирекция “Информация и архив” в МВР от 1994, данните са обобщени за цялата страна)
В тези архивни материали не се включват оперативните дела за периода 1985-1989, които са унищожавани по места в управленията на ДС.
Отделен процес за унищожаването на досиета протича в Първо главно управление (ПГУ) на ДС (разузнаването). Той започва месец по-рано с утвърждаването от зам.-министър ген. Стоян Савов на строго секретна заповед рег.№2570/8.І.1990 на началника на ПГУ ген. Владимир Тодоров за прочистване на архива. В резултат от нея са унищожени най-малко 20 000 досиета седмица преди Народното събрание на 15.І.1990 да отмени член 1-ви на конституцията за ръководната партия. Те са изгаряни в пещите на металургичния комбинат “Ленин” (днес “Стомана”-Перник) (Изт. – Архив на Върховен касационен съд, следствено дело №3/1991 г. по описа на Прокуратурата на въоръжените сили срещу о. з. ген. Стоян Савов и о. з. ген. Владимир Тодоров за унищожаване на досиетата на Г. Марков). За чистката в разузнаването не се води разследване. Следствие е образувано през 1992 за унищожаването на досиетата в МВР срещу бившия министър Семерджиев и бившия началник на архива на ДС ген. Нанка Серкеджиева. През април 2002 г. Върховния касационен съд ги признава за виновни и осъжда Семерджиев на 4,5 години затвор, а Серкеджиева на две години, като са признати, че по тяхна заповед са унищожени около 100 000 досиета. През 2003 г. петчленен състав на ВКС отменя присъдата и връща делото за доразследване.
За влиянието на бившата агентура на ДС и на отделни високопоставени бивши кадрови служители върху политическите процеси в страната говорят докладите на действалата през 2001-2002 Комисия по досиетата. От тях е видно, че агенти на ДС или нейни кадрови служители е имало във всички български правителства от 10.ХІ.1989 насам. Изключения не правят и правителствата на СДС и ОДС през 1991-1992 и 1997-2001 (Изт. – в. “Дневник”, 27. VІ.2001, “Кабинетът на Виденов води по агенти на ДС”)
За притегателната сила на ДС към властта говори факта, че ако през 2001 хипотетично биха били избрани всички агенти и служители на ДС, регистрирани като кандидат-народни представители, то те биха имали абсолютно мнозинство в 39-ия парламент. Комисията по досиетата тогава установява, че сред кандидат-депутатите 170 души са щатни или нещатни сътрудници на ДС или бившето разузнавателно управление на Генералния щаб, известно като РУМНО (Изт. – в. “Дневник”, 2. VІ.2001). Не е за учудване фактът, че наследилата БКП Българска социалистическа партия има най-много представители в своите депутатски редици. При закриването на комисията за досиетата през 2002 г. от мнозинството на НДСВ, ДПС и БСП в служебния й архив остават необявени имената на над 400 щатни и нещатни сътрудници на ДС сред съдиите, прокурорите, следователите, дипломатите и журналистите (Изт. – в. “Дневник”, 15. ХІ. 2002)

23. Потребител: Denikin     Дата: 2010-09-08 21:50:37    
Причини за наказателно неосъждане на престъпленията на комунизма
1. Липса на достатъчно правни механизми и кадрови потенциал.
Към тази причина следва да се отнесе нерешеният казус с давността, довел до проваляне делото за лагерите, неизбирането на съдебни заседатели, както и липсата на ефикасна правосъдна система и достатъчно квалифицирани кадри за решаването на сложни по доказване наказателни дела. Практиката показва, че след 1999, когато за главен прокурор е избран Никола Филчев, делата, разследващи престъпления на комунизма, не са приоритетни за държавното обвинение.
2. Политическо-конюктурни причини. Към тях се отнасят липсата на достатъчно политическа воля във всички парламентарни мнозинства, управлявали след промените в България за последователно прилагане на търсенето на съдебна отговорност. Друг белег е произнасянето на съда след твърде продължителни срокове, достигащи до няколко години в зависимост от това, коя политическа партия управлява към съответния момент. Негативно отражение върху хода на някои от съдебните процеси играе и опитът те да се използват за пропагандни цели в предизборни периоди.
Съществува и друга основна причина за неосъждането на комунизма в България. Тя е непровеждането и ненавременното прилагане на пакет от декомунизационни и лустрационни закони, какъвто е примера в други бивши социалистически страни като Полша, Чехия и Унгария. През 1991-1992 СДС приема само някои закони с лустрационни текстове. Такъв е параграф 9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за банките и кредитното дело. Той забранява в ръководните органи на кредитните институции да бъдат назначавани заемалите номенклатурни постове през последните 15 години. През 1992 е приет Закон за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия, известен като закона “Панев”. С него е ограничен достъпът на номенклатурни кадри на БКП, както и на сътрудници на ДС до състава на академичните, факултетните, научните съвети и до ръководствата на ВУЗ и ВАК. Законът е отменен от БСП през март 1995.
През 1992 тогавашният президент Желю Желев се обявява против законопроекта на СДС за декомунизация, след като вече конфликтът му с министър-председателя Филип Димитров е факт. В законопроекта се предвижда ограничаване на заемане на ръководна длъжност в изпълнителната власт в предприятия с над 30 процента държавно участие, в държавните медии и в организации на бюджетна издръжка за хора от следния кръг: кадрови служители и сътрудници на ДС, секретари на първични партийни организации на БКП, номеклатурни кадри от апарата на ЦК, ОФ, ДКМС и БЗНС, участници в т. нар. възродителен процес, преподаватели в АОНСУ, в школите на ЦК и КПСС, както и в учебни заведения на КГБ. Тогава Желев заявява: “Националното помирение и успехът в икономическата реформа са за мен истинската декомунизация”.
През 1997 коалиционният партньор на СДС Народен съюз внесе в парламента законопроект за ограничение при заемане на ръководни длъжности в България. Вносителите се аргументират с препоръките на Резолюция 1096 на Парламентарната асамблея на Съвета на европа (ПАСЕ) от 27.VІ.1996 за мерки за разграждане наследството от бившите комунистически тоталитарни режими. “Не мисля, че законът ще има оздравителен ефект за българското общество”, заявява президентът Петър Стоянов. “Ние вече сме седем години след 10 ноември. Не можем непрекъснато да се озъртаме назад и не може да се движим бързо напред, носейки като раница непрекъснато на гърба си сенките от миналото”, казва още той при излагане на съображенията си против законопроекта. Тогавашният министър-председател Иван Костов обявява, че споделя опасенията на президента. “Един такъв закон ще засегне съвсем малък брой хора”, казва той.
През октомври 1998 ОДС се обръща отново към лустрацията. Тогава са приети промени в Закона за администрацията, с които се забранява на всички, заемали ръководни длъжности в структурите на БКП и администрацията по време на нейното управление, както и на сътрудници на ДС, да се назначават на управленски постове в държавата в срок от пет години. Конституционният съд отменя този текст като противоконституционен. През май 2000 парламентът приема Закон за обявяване на незаконността на комунистическия режим, който не съдържа правни последици, а по-скоро е декларативен.
Парламентарното мнозинство на ОДС приема през 1997 Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност. Конституционният съд (след като се изважда от списъка на институциите, които подлежат на проверка) се произнася с решение, че е противоконституционно да се обявяват т. нар. “картотекирани” сътрудници, за които в картотеките на ДС е запазено единствено картонче с регистрация за сътрудничество. В резултат на това в парламента министърът на вътрешните работи обявява само 23 сътрудници на ДС от първоначалния списък с 97 имена. Повечето от обявените са депутати от ДПС и БСП. Правителството на Иван Костов не изпълнява чл. 13 от закона, който указва, че “до една година от влизането на закона в сила (ДВ, бр. 63, 6.VІІІ.1997) документите на бившата Държавна сигурност се предават в Централния държавен архив”. В началото на 2001, броени месеци преди парламентарните избори, ОДС приема изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност като разширява негово поле на приложение и създава нова комисия по досиета, известна като комисията “Андреев”. Тогава президентът Петър Стоянов заявява: “С риск да загубя 50 евентуални гласа ще кажа, че декомунизация се прави с промяна в манталитета на народа, с даване на пример, а не с вадене на досиета”. Няколко месеца по-късно Стоянов загуби не само 50 гласа, но и президентските избори. Комисията по досиетата е закрита, а законът е отменен изцяло през април 2002, с приетия с гласовете на НДСВ, ДПС и БСП Закон за защита на класифицираната информация (България е единствената от бившите социалистически страни, която остава без такова законодателство). През ноември 2003 нито една политическа сила не се отзовава на поканата на СДС (който не е на власт) за консултации по изработването на законопроект за прекъсване на връзките на публичната власт със служители на бившата ДС и РУМНО.
След приемането на България в НАТО всички служители, които следва да имат достъп до национална класифицирана информация и до такава на алианса, се проверяват от Държавната комисия по сигурността на информация. В Закона за защита на класифицираната информация липсва конкретен текст, в който да се посочва, че до секретна информация не се допускат бивши кадрови или нещатни служители на ДС.
Закономерността, която се очертава от изложените факти, е че в България демократичните сили винаги настояват за приемането на декомунизационни закони, когато са в опозиция и не правят необходимото за реализирането им, когато са управляващи.

Доклад, изнесен на семинара “Международно осъждане на комунизма” в Копривщица, 24, 25 и 26 септември 2004

24. Потребител: Трън в таза на Запада     Дата: 2010-09-09 01:20:26    
Не знам дали ще осъдят комунизма, особено след като Китай размазва САЩ икономически, политически и морално.

Но как ще осъдим демокрацията - много добре знам. Защото Филип, Иван, Мони, Бойко, заедно със суучастниците им, както и естествено варненските крадци и предатели знам

ОТЛИЧНО

как ще ги осъдим. И съучастниците им, без досиета и с досиета. И няма да е далеч денят на разплатата.

25. Потребител: Трън в таза на Запада     Дата: 2010-09-09 02:00:01    
По-долу са показани резултатите от Парламентарните избори в Германия през 2009 г. На немски - единия от трите любими наши езици. Интересно, въпреки ужлошия живот преди 1989 г - още на първи тур печелят бившите комунисти "директен мандат", а пропорционално имат над 40 %. Те печелят 16 директни мандата от общо 53 в Източна Германия. При пълна манипулация срещу тях и безпаричие. Тъпотиите на "истината" за досиетата, за колко тъжно си живеели хората преди "демокрацията" - се опровергават от гласуването. В богата Германия!

Впрочем, в бившите западни провиниции от 0,1 % през 1991 - вече "Левицата - Die Linke" - печелят над 8,3 % ОБЩО, а в провинция Саар имат 21,3 %.

Wahlkreisergebnis
Bundesland Berlin Wahlkreis 086 - Berlin-Marzahn - Hellersdorf
Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009

Gewählt: Petra Pau - DIE LINKE

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2005 in %-Pkt. Anzahl % Diff. zu 2005 in %-Pkt.
Wahlberechtigte 203.416 - - 203.416 - -
Wähler 128.897 63,4 -10,1 128.897 63,4 -10,1
Ungültige 2.496 1,9 0,2 2.224 1,7 0,2
Gültige 126.401 98,1 -0,2 126.673 98,3 -0,2

SPD 20.336 16,1 -13,0 20.906 16,5 -17,6

CDU 24.563 19,4 3,3 22.875 18,1 4,0

DIE LINKE 60.236 47,7 %! +5,0 51.662 40,8 %! +6,4

GRÜNE 7.242 5,7 2,0 8.847 7,0 1,8

FDP 6.969 5,5 2,5 9.741 7,7 2,7

NPD 4.725 3,7 -0,0 3.832 3,0 -0,2

REP - - - 456 0,4 -0,1

BüSo 1.564 1,2 0,3 579 0,5 0,1
PSG - - - 156 0,1 -0,0
MLPD - - - 127 0,1 -0,0
DKP - - - 235 0,2 0,2
DVU - - - 356 0,3 0,3
DIE VIOLETTEN - - - 249 0,2 0,2
Die Tierschutzpartei - - - 2.189 1,7 1,7
ödp - - - 189 0,1 0,1
PIRATEN - - - 4.274 3,4 3,4
K:Beck 766 0,6 0,6 - - -

26. Потребител: Трън в таза на Запада     Дата: 2010-09-09 02:07:17    
Ето и общогерманските резултати. Още през 1991 г западногерманските демократи заявиха, че ще изкоренят източногерманския "популизъм". Той нарасна от 5,1 на 11,9 %.

Bundesergebnis
Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009
Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2005 in %-Pkt. Anzahl % Diff. zu 2005 in %-Pkt.
Wahlberechtigte 62.168.489 - - 62.168.489 - -
Wähler 44.005.575 70,8 -6,9 44.005.575 70,8 -6,9
Ungültige 757.575 1,7 -0,0 634.385 1,4 -0,1
Gültige 43.248.000 98,3 0,0 43.371.190 98,6 0,1

SPD 12.079.758 27,9 -10,5 9.990.488 23,0 -11,2

CDU 13.856.674 32,0 -0,6 11.828.277 27,3 -0,5

FDP 4.076.496 9,4 4,7 6.316.080 14,6 4,7

DIE LINKE 4.791.124 11,1 +3,1 5.155.933 11,9 %! +3,2 %!

GRÜNE 3.977.125 9,2 3,8 4.643.272 10,7 2,6
CSU 3.191.000 7,4 -0,9 2.830.238 6,5 -0,9
NPD 768.442 1,8 -0,0 635.525 1,5 -0,1
REP 30.061 0,1 -0,0 193.396 0,4 -0,1
FAMILIE 17.848 0,0 -0,1 120.718 0,3 -0,1
Die Tierschutzpartei 16.887 0,0 0,0 230.872 0,5 0,3
PBC 12.052 0,0 -0,1 40.370 0,1 -0,1
MLPD 17.512 0,0 0,0 29.261 0,1 -0,0
BüSo 34.894 0,1 -0,0 38.706 0,1 0,0
BP 32.324 0,1 0,0 48.311 0,1 0,0
PSG - - - 2.957 0,0 -0,0
Volksabstimmung 2.550 0,0 0,0 23.015 0,1 0,0
ZENTRUM 369 0,0 -0,0 6.087 0,0 0,0
ADM 396 0,0 0,0 2.889 0,0 0,0
CM - - - 6.826 0,0 0,0
DKP 929 0,0 0,0 1.894 0,0 0,0
DVU - - - 45.752 0,1 0,1
DIE VIOLETTEN 5.794 0,0 0,0 31.957 0,1 0,1
FWD - - - 11.243 0,0 0,0
ödp 105.653 0,2 0,2 132.249 0,3 0,3
PIRATEN 46.770 0,1 0,1 847.870 2,0 2,0
RRP 37.946 0,1 0,1 100.605 0,2 0,2
RENTNER - - - 56.399 0,1 0,1
Freie Union 6.121 0,0 0,0 - - -
Übrige 139.275 0,3 -0,0 - - -


©2009 Der Bundeswahlleiter

27. Потребител: Denikin     Дата: 2010-09-09 09:23:14    
Другарю Кунев празник е.Защо спите.Бързо на площада да отбележите денят в който съветските войски окупираха България.

28. Потребител: СССРейчо     Дата: 2010-09-09 09:24:36    
При капитализма човек за човека е вълк, а при комунизма - "Другарю вълк" :-) ... Честит 9-ти Септември на цялата глутница другари и на добър час, под земята :-Р

29. Потребител: Ким Ир Сен     Дата: 2010-09-09 09:27:41    
Честит Празник, Другари! Раaaaв-нение къъъм Северна Кореeee-я!
Ком. Партията на Северна Корея готви грандиозен, епохален конгрес. Хиляди делегати се стичат към столицата Пхенян и се очаква най-малкият син на Ким Чен Ир да заеме важен и отговорен пост. Светъл пример требе да са ни те, а Южна Корея са едни долни проводници на упадъка!
Да живее Куба!Световната революция предстои.

30. Потребител: Поп Харитон     Дата: 2010-09-09 09:54:41    
Днесе 9 септември-дата в която нашите комунисти с помощта на Червената армия взеха властта и превърнаха България в един голям концлагер и избиха елита на България.Превърнаха национализма в мръсна дума и убиха православната вяра на българина...

31. Потребител: Denikin     Дата: 2010-09-09 13:23:35    
Бившият кубински лидер Фидел Кастро призна, че формата на управление в Куба не работи така, както е била замислена. Това Кастро направи в интервю пред журналиста Джефри Голдбърг, пишещ за изданието The Atlanti. Фидел обаче направи уточнението, че не абдикира от идеята за кубинската революция, а че има предвид 100-процентовите участие и контрол на държавата в икономиката на Куба.

В интервюто Кастро коментира и събитията, довели до Карибската криза от 1962 г., изострила отношенията между САЩ и СССР. Той, също така, разкритикува президента на Иран Махмуд Ахмадинеджад заради неговите антисемитизъм и враждебно отношение към Израел.

Трябва да се отбележи, че след като по чудодеен начин се възстанови от заболяването си Команданте направи доста нетипични за него изявления. Така например, наскоро той призна, че носи отговорност за дискриминацията срещу кубинските гейове след революцията през 1959 г., наричайки това "висша несправедливост". Съвсем доскоро в Куба хомосексуалните бяха преследвани и хвърляни в затвора. БГНЕС

32. Потребител: Трън в таза на Запада     Дата: 2010-09-09 16:54:36    
Некролог

Днес, през 1920 г е разстрелян от евреи Александър Деникин. Тъй като в рая няма интернет, ционистчето, което се подписва лъжеДеникин - бясно от яд - пуска поредните си изпражнения. Да му простим - ще дойде и неговия ред да си плати.

Не съветските войски са окупирали България - защото 45 години в България не е имало и 1 съветски войник. Факт. По същото време САЩ и Англия бомбардираха десетки български градове и села и избиха над 3 хил цивилни жители. Българи.

Съветските войски просто прекратиха избиването на братята славяни от англо-ционистката фашистка мафия.

Но сега в България има окупатори - САЩ-убийци в незаконни техни бази, против Конституцията на България на наша територия.

За сметка на това най-голямата безработица в ЕС е в България. Под ционистко англо-американско робство.

лъжеДеникин, Русия пак идва. Днес край Варна Кметът на Москва Лужков откри луксозен детски лагер с 1000 места. 400 българи работят в него и всички продукти са от български производители. Очаква се комплексът край Камчия да има 4000 места и ежегодно в него да почиват над 50 хил руснаци. Не войници, а български клиенти.

Докато САЩ всичките им продукти в базите са си техни. Не плащат и 1 лв наем за базите, изобщо - робовладелци. На бели негри - не на антиамериканци като нас, а на гъзомийци `ала Деникин.

33. Потребител: Denikin     Дата: 2010-09-09 19:26:35    
Владеи си невричките Кунев!От това комунизма няма да стане по преивлекателна алтернатива на демокрацията.Тази година за 50 000 зелени карти се борят около 20 000 000 души.Нормалните хора предпочитат свободата.В никакъв случай не искам да кажа че си луд.Плащат ти съветските другари да се правиш на луд, проблема си е твой.Има и по-честни начини да си вадиш хляба другарю Кунев.

34. Потребител: Трън в таза на Деникин     Дата: 2010-09-09 21:04:14    
лъжеДеникин, не ти съчувствам, но все пак - съжалявам те. На някои хора вече не им плащат, защото спонсорът им от крадливите червени е пред затвор, а другият им спонсор - потурчил се "син" - е пред арестуване. Макар че синът му има обща фирма с един от шефовете на ГЕРБ. Ти си знаеш, както и защо пребиха с железни пръти един журналист? /който предава информаторите си - за 30? сребърника - ти си знаеш!...?/

Що се отнася до нервите на най-великия български националист Кунев, от него знам максимата: "Чувствата са за плебеите!" и който често-често цитира "Хамлет", т.е. - Шекспир: "Мозък мой, мисли!" - което е първата невъзможност за лъже Деникин и гъзомийците щатски.

Т.е. - плебейските чувства са за типове `ала лъжеДеникин. Честито руски лагер за 4 000 легла край Камчия! Не можеш да спреш славянството.

35. Потребител: СССРейчо     Дата: 2010-09-09 22:00:09    
Националният отбор на САЩ по баскетбол победи Русия с 89:79 и се класира за полуфиналите на Световното първенство по баскетбол, което се провежда в Турция.

Американският тим, който е воден от Майк Кшижевски, ще играе за място на финала с победителя от четвъртфинала между отборите на Литва и Аржентина, които излизат един срещу друг по-късно тази вечер. Най-резултатен за американския тим Кевин Дюрант, който отбеляза 33 точки, Чонси Билъпс добави 15 точки, а Ръсел Уестбрук наниза 12. Руснаците, които са водени от американеца Дейвид Блат, показаха добър баскетбол, но не успяха да спрат "американската машина". Най-резултатен за "сборная" бе Сергей Биков, който се отличи със 17 точки, Андрей Воронсевич и Тимофей Мозгов вкараха съответно 14 и 13 точки, като първият спечели и 12 борби. Другият полуфинал противопоставя домакина Турция на Сърбия. БГНЕС

36. Потребител: Трън в таза на Деникин     Дата: 2010-09-09 22:27:48    
България победи САЩ на Световното първенство в САЩ

Американци аплодираха великата игра на българските баскетболисти и победата над негърския предимно състав на САЩ. Разгромна разлика: 111:11! Точно такова е съотношението на $ печалби /Чети: грабежа/ на САЩ в млрд от белите български роби. Начело на агитката бе големият почитател на щатския баскетбол - лъжеДеникин - картофобелач във ферма за свине в Чикаго. лъжеДеникин заяви: "Толкова силно обичам САЩ, че с удоволствие мия лайната на свинете в свинефермата на моя работодател - евреина Самуел Милър. Затова аплодирах с турски кеф отбора на САЩ, пардон на България - аз отдавна не се смятам за българин и обичам САЩ повече от всичко на света. Дори повече от свинете, чиито американски лайна чистя."

37. Потребител: Стоян Лозински     Дата: 2010-10-22 13:23:48    
Истината, която вече две десетки години се отдалечава от нас! И България днес е...карикатура, а за нейният дух да не говорим, срам и плач безнадежден, въпреки партитата, матинетата, галавечерите, коктейлите, бижутата,стайлингите, авоарите и...воайорството!Господи, дай разум, за да се огледаме!

38. Потребител: Човек четящ     Дата: 2012-05-25 20:13:24    
А сега какво да се прави?

39. Потребител: Сами сме си виновни ...     Дата: 2012-08-16 11:29:49    
"Българите не представляват проблем” – доклад на Ричард Морнингстар

Секретно
Екз. единствен
до държавния секретар Хилъри Клинтън
на вниманието на Института за стратегически анализи към ЦРУ

Доклад
относно защитеността на нашите интереси на територията на България

Предоставям на вашето внимание заключенията и впечатленията които получих по-време на изпълнението на мисията ми в България, която бяхте така добри да ми поверите, относно защитеността и бъдещето развитие на нашите интереси в този регион с нарастващо геостратегическо значение. Още в началото искам да ви уверя, че нашите краткосрочни и дългосрочни интереси по-никакъв начин не са накърнени в момента или заплашени в бъдеще. Смея да твърдя, че наскорошните протести, които доведоха до обезпокоителни последствия относно някои наши намерения, са по-скоро изключение и с епизодичен характер, а
последиците от тях скоро ще бъдат преодолени. Станалото по-скоро можем да приемем като временно тактическо отстъпление по пътя за постигането на стратегическите ни цели. Основните положения върху които градя своите заключения са следните:

Българите са застаряваща нация, като най-застаряващ е основният етнос. Единствено ромският етнос, като съставна част на българската нация е с преобладаващо младежки характер, но
поради ниската му образованост неговите действия са сведени до рамките на физическото оцеляване и поради това не оказва никакво влияние върху вземаните политически решения в страната. Уверих
се, че това положение няма да претърпи скорошна промяна, тъй като всички пари които се дават за подобряването начина им на живот, отиват за материални блага, а не за образование, което е успокояващо. Благодарение на тази политика на преимуществено материално стимулиране, между българският и ромският етност се натрупва нетърпимост, която ние в случай на нужда бихме могли да използваме.
Както знаете бъдещето на една държава е в ръцете на младите, тъй като те са по-склонни към идеализъм, себеотрицание и
жертвоготовност. Възможността една държава да се отклони от пътя който сме и предначертали и да застраши нашите интереси се крие в следните изходни условия – образованост на населението,
ясна ценностна система основаваща се на нематериални положения и преобладаващо младежки характер на обществото. Едно от тези условия да не е изпълнено е достатъчно да предотврати каквито и
да било опити за въздействие, от страна на народа върху политиците, за промяна на водената политика. Що се отнася до
България мога да ви уверя, че нито едно от посочените условия не е изпълнено.
Въпреки, че българите се смятат за образовани, то аз се убедих, че тяхната образованост се свежда преимуществено до технически умения и познания. Основната цел на тяхното образование е подчинена на придобиването на умения и навици които биха им помогнали да се реализират на трудовия пазар, да са конкурентноспособни. Тяхното образование е подчинено на нуждите на корпорациите, като основна цел е да придобият умения за които да им плащат, тоест основен мотив за тяхното образование е и ще си останат парите. Тази подчиненост на образователната политика на интересите на бизнеса, чрез издигането в култ на парите, ще се задълбочава и занапред, както се уверих от разговорите си с българският министър на образованието.Българите са обречени никога да не осъзнаят, че образованието,ако искат да бъдат свободни, трябва да бъде подчинено на интересите на държавата и обществото. Че то трябва да стимулира мисленето, а не знанието като самоцел. Че от изключителна важност са социалните умения, познаването на различните идейно философски течения относно строежа на обществото и функциите на държавата, и изграждането на ценности извън парите и материалните придобивки като такива.В България са изключителна рядкост хората, които биха могли да отговорят какви са идейните постановки на различните идеологии и обществени строеве като комунизъм, социализъм, капитализъм,демокрация, либерализъм и т.н. , какви са техните преимущества и недостатъци. Това се наблюдава не само сред редовите граждани,но и сред самите членове и симпатизанти на партии, които са вплели в своите абревиатури въпросните понятия. Именно тази идейна неграмотност и съсредоточаването на образованието върху придобиването на както споменах – технически познания и умения, е успокоителна за нашите стратегически интереси.Приемането на парите, като основна ценност от младото поколение и не само от него, спомага за по-лесно моделиране на начина им на мислене и реагиране на случващото се, както в страната им, така и по света. Емигрирането зад граница в търсене на по-добра реализация и заплащане се възприема като нещо нормално и спомага за източването на мозъците от страната.
Изповядването на даден идеал е по-скоро обект на подигравки, а национализмът като идея е опорочен и сведен до фашизъм, което е в унисон с нашите интереси.

40. Потребител: Сами сме си виновни ...     Дата: 2012-08-16 11:41:05    
Продължавам с доклада.

Чрез тази засилена емиграция, комбинирана със застаряването на нацията и насоките в образованието които по-горе споменах,бъдещето на България все повече ще се изплъзва от ръцете на обществото, а от там и политиците им (доколкото могат да се нарекат такива) ще са по-податливи на външни интереси. И сега политиците им са изключително корумпирани, както и почти целият държавен апарат, което също спомага за налагането на нашите интереси, чрез раздаването на материални стимули.

Отново ще се спра върху ролята на ромският етнос в страната,като генериращ основната част от бъдещето младо поколение. За да бъдем спокойни и да можем да управляваме този нарастващ фактор, ние трябва да стимулираме засилването на материалните помощи за този слой от населението, като същевременно ограничаваме до възможният минимум придобиването на каквото и да е образование. За да бъде това възможно, ние трябва да сме тези, които чрез различни фондации да контролираме образоваността на ромите, като под формата на стимулиране,чрез отпускане на стипендии откриваме тези от тях, които желаят да се образоват и ги изтегляме зад граница, а в същото време оказваме натиск върху българското правителство за увеличаване на материалното подпомагане на въпросният етнос и по този начин, подпомагаме задълбочаването и насаждането на етническа омраза в държавата. Благодарение на тази политика, в бъдеще в България при необходимост би било възможно да се разиграят сценарии от рода на Косово или така наречените “арабски революции”, в които ромският етнос би имал водещо значение.

Относно опасенията ви, че случващото се в Гърция, би могло да повлияе върху мисленето и действията на българското общество,то бързам да ви успокоя, че това е изключено. Независимо от непосредствената близост на двете държави, българите възприемат случващото се в Гърция преимуществено през очите на масмедиите, които са контролирани и направлявани в желаната от нас посока. В българското медийно пространство информацията за гръцките протести е оскъдна, а доколкото все пак я има се представя изцяло едностранчиво, като се набляга на кадри с насилие и безредици и се втълпява, че гърците протестират понеже не искат да работят.
Българите не подозират, че на улицата в Гърция протестира целият гръцки народ, от ученици до пенсионери, включително и инвалиди. По никакъв начин не се забелязват признаци на пренасяне на гръцките протести в България, въпреки, че българите са в много по-тежко икономическо положение отколкото редовия грък. Докато в България минималната заплата е 135 евро, в Гърция тя дори и след орязването и е 586 евро, но това някак си не стига до умовете на българите. Те дори изпитват злорадство и едва ли не щастие от случващото се в Гърция. Българите са убедени, че редовите гърци са виновни за натрупването на въпросният неизплатим дълг и ще рябва да си понесат последствията. Те не виждат в случващото се опит за заробване на цяла една нация, а просто получаване на заслуженото. Българите никога не биха проумели, че протестите в Гърция са една адекватна обществена реакция, на едно общество образовано в ценностите на истинската демокрация, защото както споменах по-горе българите са идейно неграмотни.Освен, че са идейно неграмотни, българите не биха могли да се противопоставят на осъществяването на нашите интереси поради своята бедност, дезориентираност и стрес. Въпреки, че са най-бедните в Европа, голяма част от тях попадна под властта на банките, чрез тегленето на кредити за щяло и нещяло. Веднъж взели кредит, те се превърнаха в тотални роби на системата.Неспособността и затрудненията които срещат да погасяват кредитите си им се втълпяват като собствени грешки и им се насажда чувство за вина и малоценност, а от там те губят и малкото вяра в собствените си сили и възможности. Те не могат да осъзнаят, че са станали жертва на измама от страна на финансовите институции, които едностранно определят и могат да изменят както си искат условията по отпуснатите заеми.Вместо да въстанат и да се противопоставят бурно, като общество на въпросната въпиюща несправедливост, те се затварят в собственото си нещастие и чувство за вина.
Българите не осъзнават, че те самите са част от държавата и като такива биха могли да я принудят да действа в защита на техните интереси, а не въпреки тях. За неспособността им да се организират като общество, спомага и абсолютната им дезориентация относно случващото се в държавата, едно поради хаотичността в политиката на управляващите, друго поради тоталната медийна бомбандировка с различни проблеми, отвличащи вниманието им от цялостната картина на ставащото.
Активните българи, доколкото ги има, са отдадени на различни каузи и тъкмо когато решат, че са спечелили някоя, се оказва, че тя е заменена от друга, или че уж отстранената заплаха се е върнала,но под друга форма.

41. Потребител: Сами сме си виновни ...     Дата: 2012-08-16 11:51:58    
И края на доклада.

Това разбира се е политика, която ние водим по целия свят, но която с особен успех се провежда и в България. Така докато разпиляват усилията си върху различните проявления на едно и също нещо, те губят увереност, че някога ще успеят да контролират живота си. Те не могат да проумеят, че всяка една битка която водят, е битка между интересите на парите и интересите на човека, като разумно същество. Че за да спечелят, трябва да променят ценностната си система и да ограничат ролята на парите в управлението на държавата и обществото.
И последно, българите не представляват проблем за осъществяването на нашите интереси, докато са готови да предоставят бъдещето си и управлението на държавата в ръцете на лидери, а не на идеи. Българите търсят лидер, на когото да поверят отговорността за собственият им живот, като го избират по обещанията които им дава. Те никога не си задават въпроса,какви идеи този лидер изповядва и въобще има ли такива? Те не осъзнават, че не им трябват лидери, а учители. Че трябва да търсят не лидери които сляпо да следват, а учители от които да се учат и чрез наученото и осмисленото да променят и ръководят живота си и бъдещето на държавата.
Един от малкото образи, който ги обединява, е на техния, както го наричат – Апостол на Свободата, Васил Левски, но те и него не познават достатъчно. За наше щастие те са съсредоточили вниманието си върху въпроси от рода, кой е виновен за залавянето му и къде е погребан, а не върху идеите и ценностите които е изповядвал и пътя който е извървял. Дори и посланието му – “Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи само от нашите собствени задружни сили.”- не успява да отвори очите им.В този смисъл, въз основа на гореизложеното, искам още веднъж да ви уверя, че българите не представляват проблем пред осъществяването на интересите които имаме в тази част на света.

За огромно съжаление гн.Морнингстар е прав.Но както казвах :
САМИ СМЕ СИ ВИНОВНИ.....

42. Потребител: Петранка Николова     Дата: 2013-08-21 00:05:01    
Не съм точно запозната с прочетеното от мен,но съм съгласна, защото за някой от тези дейности съм чувала и чела в предишната преса, по социалистическо време.Напълно, обаче се съгласявам с извода накрая.С уважение.

43. Потребител: Тодор Живков     Дата: 2017-06-08 10:57:02    
Социализъма е едно НЕДОПНОСЧЕ (недоносче е организъм, който не може сам да се изхранва и някой трябва да се грижи за него, за да оцелее - е, нашият социализъм мря).

44. Потребител: муспи     Дата: 2019-10-06 21:23:56    
Защо централизираната власт е най малкото зло в този кръг от Ада? Всички, става въпрос за белите - милиардите нямат души, сме тука за разнообразни прегрешения обединени от смъртоносния егоизъм. Народовластието, демокрацията е оставяне на този егоизъм да вилнее в хаоса, което е и дъното, по надолу е изхвърлянето на този био материал във вънкашната тъмнина. В каквато и да било насилствена организация, било ученическа бригада в селското стопанство, било Държава, всеки има като даденост съществуването си и съзнанието му се освобождава да прави избори между добро и зло, - в хаоса нещастното ни съзнание е заето само с борба за оцеляване. В хаоса няма място за този творчески и духовен елит, дърпащ обществото нагоре и създаващ след себе си това което наричаме цивилизация. За милиардите бездушни същества, мъртви и като такива единственото че и те са един вид хора е, да ни подражават, имитират. Лакейството, лицемерието е тяхната входна врата в царството на голямото ядене, белите кадънки и мерцедес за всеки. Това естествено е и края на цивилизацията, ако не стане Монархия и Царя ги спре, върне или избие според нуждата на операцията. Централизираното зло има това вложено му качество, че поема злото от хаоса върху себе си - властта е лоша, а тя нарича Генералния Секретар лош. Ще е добър ако повдигне благосъстоянието на народа и създаде условия за творческия и духовен елит да съществува, - да, самата власт го иска, тя е с качествено превъзходство над хаоса. Един Генсек не може, друг по може, но в крайна сметка има еволюция, - не може и да се сравнят първите години на комунистите с 70/80те години. Хаосът пак си вирее, подмолно, но пред властта дегенерира, забравя за главното си оръжие безпринципността, безхаберието, танца на смъртта, и сее блян за свобода, демокрация. И кръга почва отново. А космическия двигател, творческия и духовен елит, се формира при хаоса от отчуждения, огорчение, и при централизираната влас изплува на повърхността макар и впряган да служи на поредния Генсек, след което постепенно деградира от новите копнежи за свобода, подемани от масите. Но може и да се случи добър Цар, да подържа йерархията в царството и социалното равенство едновременно. Че така е устроено Небето, но в нашия Ад това също е обречено, - ето Скандинавския социализъм, а и цяла Европа се оттеглят от сцената пред диваците, които може да ги издуха с минимални усилия.

45. Потребител: муспи     Дата: 2019-12-20 03:36:12    
Нашия свят "лежи изцяло в зло". Той е осъден на смърт и присъдата е изпълнена. Има една част, бялата раса, правена от Бог, а не от племенния дявол Яхве, - останалите, всичките диваци от Мароко до Мексико, милиардите, са мъртъвци. Те такива са си биле от момента на излюпването си, и разпада им е бълбукане на кал, което може да си продължава вечно без да засегне белите. Тогава Яхве подгонва бесовете си да заливат бялата раса с диваци, което обезсмисля липсата на допирни точки, - те с отровната си биомаса която и стремително се трупа, заливат белите които и загиват от природно бедствие, загива това бяло царство, от пособията на което и съществуват. Допирни точки няма, висшето и нисшето не могат да преливат едно в друго, но нисшите и не искат от дивашка гордост - щита на дивака, те са диваци.
Дивакът мрази живите защото е мъртъв, той е и паразит, единственото средство за съществуване след като не може нищо. Следи внимателно с какво най вече белите се перчат! Да, не е нужно особено разузнаване, любовта. Затова са си глупаци, защото не го крият, смятат, и това вече пощурява диваците с пробутваната своя правда - че не е за всеки - че, кафа сефтим - не всички сме биле хора, само белите и то не всички, - милиардите, демек ние, дето можем да бъдем милиарди защото знае как (данни на исляма и юдаизма), сме диваци?!
Императорът на Поднебесната Яхве споделя костта и плътта на тази формула, защото по същата е уредено и взаимоотношението на Поднебесната с Небесната. Яхве не отрича Бог, но има и други богове, ето и самия той е бог, но всички се съобразяват по възможностите си с безспорната Обективна Реалност, която и се използва най яко от най способния. Това не е разприказване, а съкровища не на талмуд баш, а на регистрирания юдаизъм. И изведнъж Врага излиза с последното си средство - любов?!
Яхве разбира тарикатлъка, това е вложена във всяка твар способност за размножаване, щедро покрита с нервни окончания на наслада, за да движат популацията, главната цел за всеки бог и смисъл на Материята, която е - тука Яхве надминава себе си, а това е прескундяне обявяващо за още един бог, - Вечна и Неизменна. Яхве е много ловък, прави и убедителен скок в дълбокото, в областта считана на небето, че няма нищо общо с поднебесното. Той допуска твърдението, че Материята в своите Глъбини намира начини да въоръжи човеците с особен копнеж по противоположния пол, формиран на Златния егоизъм - харесване на това което не си, желание да го притежаваш както и желание да го малтретираш, което води до светая светих на късния Ад, Агония във Всеобщата Вакханалия.
Как реагира Небето? С баналното - Висше не може да се усвои от нисши, любов е висше понятие. Това е състояние, което ако се насочи надолу изчезва. Яхве е тарикат - неспособността му да е устойчиво при нанадолнище свидетелства за неговата примитивност. Материята не допуска деструктивни вариации по космическите си закони - еволюция, популация, превръщане на Материята в Дух. Да, Яхве го може и прави, а не се кичи с чуждо. Трябва обаче да се отбележи, че Небето е страшно невежливо, тази информация Яхве е получил от философско-теологичните трудове на своите бесове, които и работят за него както той за тях. Въобще, главен стълб на Поднебесното не е и Материята, както е прието в министерството по Агитация и Пропаганда, а - "ние" - за тях за трудовите хора, всичко за народа, народна воля, избори, важното другари е да не страда народа и да изчезнат пенсиите, а здравеопазването е за народа... С такава подплата се воюва и с бога, ние го изпитахме до дъно.

46. Потребител: муспи     Дата: 2020-11-11 21:54:27    
Никога на дневен ред не е било освобождаването на света - има вечното освобождаване ОТ света. Вечно, защото света носи Злото за да отблъсква от себе си Доброто. Злото е пълнота на Духа с отрицателен заряд, и може да паразитства от Доброто във всичко, включително и в Словото Бог. Това което движи нагоре, към по висшо в йерархията на Доброто при усвояването на Светлината, при Злото също е взето на въоръжение. Но глистите си го осмислят така: Този помпан вятър, дето духа насам натам, чуваш го, но не го знаеш - не е за нас, защото Йехова създаде човеци, за разлика от тези в I глава, по съвършенни, защото могат да определят кое какво е, вместо да се оставят на вятъра. Те знаят, че свойството на Доброто да се внедрява в душите според йерархията им, е негова базисна същтност, и се изсмуква за душите на Йехова (и Той може да прави силови полета) и напластява с придадената му тежест в банки и разни секретни хранилища. От там то се експлоатира по законите на вече реалната йерархичност. Тези души (силови полета) които регистрират напластеното в банките и хранилищата като свое са висшите, останалите по същество са си в производството - пълнят и без това пълните складове на доброто. Идва състояние, когато и тази враждебна дума се подменя, с Изгодно. Че Изгодата в доброто е така осезателна, както - тъмнината е светлина, черното бяло - ето негъра е бял, съответно рома, турчина, азербайджанеца - който е и удостоен в последно време да движи храносмилателната система на глистите, а те са вече 94% от хомо-сапиенса. Но това е Пира на Победата, за сега се подържа Крилатата Идея за Изгодата, с гордата гъвкавост на Силовите полета. За този все още ранен етап на еволюцията, е изгодно равенство и йерархия в усвояването на равенството. Но Изгодата знае - ще доиде Ден когато ще има вятър да го чуваш, без да знаеш откъде и накъде духа, но няма да е вятър, а Пръдня.

47. Потребител: Админ     Дата: 2022-10-30 18:17:37    
Ние не трием коментари, но не приемаме позицията на постинги №№ 59,60 и 61.