Прегледи: 7335 - Коментари: 1
893 г - не е ли Основаването на Българско?

893 г - не е ли Основаването на Българско?

Българската историческа наука приема 681 г /пролетта, когато е подписан първият договор с Източната Римска империя, неправилно тогава да се нарича Византия/ за официалната дата на Основаването на държавата България.

В никакъв случай ние не приемаме на доверие този момент за достоверен за създаването на българската държава като Духовно Пространство. Като основен аргумент ще цитирам надписа /на гръцки език с гръцки букви - не кирилски, макар че те са същите на Чаталарската каменна колона, каквито през 9-10 в се префасонира гръц;кото унциално писмо в българско такова, с привнесени 15 опростени като очертание глаголически букви, но пак създадени от грък, Константин Философ, по-късно самонарекъл се Кирил/ - "АЗ, канас /кънензъ на старобългарски=слов/Е+А/нски/ ю/СУ/виги Омуртаг, направих своя СТАН /крепост/ срещу словени и ромеи."

Как е възможно през около 830 г Омуртаг да е смятал словяните за равнопоставен враг заедно с ромеите на българската НЕГОВА и на пра/прото/българите държава? Емилиян Станев, доста необосновано пише за основния начин на възникването на България: "Бялото полетяло към черното и черното към бялото и така станала България!" Явно, съвсем не е било така по времето на канас /кънензь/ Омуртаг, който наистина е управлявал една Велика Империя.

Чаталарският надпис е абсолютно категоричен, че ПОНЕ пра/прото/българите не са смятали словените за част от държавата, не са ги приемали като част от своя народ и не са желаели да бъдат съсъздатели и съсъществуватели на България. Не можем да твърдим същото за словените, защото няма намерен такъв надпис от словенски кънензъ, че словените са напровили своя крепост срещу българите.

В същото време, Черноризец /МОНАХЪТ/ Храбър пише: "Прежду убо словените немаахомъ къниги...", сиреч, словените са нямали писменост и книжнина. Какво се слчва между 830 г и 893 г, когато е Преславският събор, където официално е провъзгласена християнската религия за национална българска и словените за основната, ако не и единствена част на българската национална държава?

Моравската мисия дава словенската глаголическа азбука на великоморавците, днешните чехи и словаци /те наричат държавата си не Словакия, а Словенско/, не на българските словени. Чак по-късно, прогонени от немските католически свещеници, учениците на Константин Кирил Философ пристигат в Българско и носят богослужебни книги, всичките написани с глаголица.

Нямаме оригинален текст на Черноризец Храбър от "За буквите" /"О писменахъ/, но почти всички достигнали преписи са с кирилица. Това показва, че кирилицата е била предпочитана в България, друг е въпросът, че примерно в открития разрушен манастир карй Равна, Провадийско, на около 50 км от Преслав, имаме равнопоставени надписи от 4 писмености: на глаголица, на кирилиц;а, на гръцки и на латински. Все пак в повечето текстове от онова време - 10 до 11 век - виждаме кирилски надиси и писмени паметници.

Самото покръстване е било опит словените, които са раждали по 8-9 деца, както пишат няколко източноримски източника, да не асимилират 100 % пра/прото/българите. Това кара Борис-Михаил да изтреби 52 български рода до девето коляно, както и писмените паметници, че столицата е преместена от Плиска в Преслав, защото военната аристокрация и почитта към Тангра в Плиска са били почти неизкореними като вяра.

Погледнато от днес, точно словенският български език е най-силната и непреодолима преграда за териториалните претенции към нас от страна най-вече на Турция, но и на Гърция и Румъния. При пълна яснота, че няма "македонски" език, който всеки първопрохождащ филолог знае и разбира, че е български, няма съмннение, че нашият златен коз в ръката ни е българският словенски език. Наличието на грантаджии и лаици-ентусиасти /вторите са по-опасни, защото ненаучността е убийствена за народността и нацията ни/ с постоянни тв крещенета /особено ниско е поведението на СКАТ и пълната и откровена антисловенска=антибългарска дейност на проф. Пламен Павлов, който иначе не е филологически идиот като блаженопочившия Пламен Цветков или шарлатанското писачество на Христо Маджаров, хунът/, правят свръхочевидно - българите сме словени. Ако четете внимателно писанията на румънски, турски и гръцки фашизирани антибългарски историци??, ще осъзнаете колко НЕОБХОДИМО е да се определяма като словени.

Има още една съвременна политическа причина да държем на словенския произход и същност на България - при един НЕизключен конфликт между Турция и Гърция, се появява възможност пак да имаме излаз на Бяло море / Забележка и към ГРЪЦКАТА карта от снимката: точно до река Марица има компактно българско население, около 35 % от общото, така че между Марица и Места поне имаме български етнически словени/ и българската територия да нарасне от 111 000 поне до 120 000 кв.км.

Димитър КУНЕВ
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Стоян     Дата: 2023-07-15 18:02:11    
Духовното раждане на България наистина е през 893 г. Иначе историческото си е 681.