Прегледи: 3447 - Коментари: 2
"ПРЕКЛОНЕНАТА ГЛАВИЦА" не е българска поговорка

"ПРЕКЛОНЕНАТА ГЛАВИЦА" не е българска поговорка

В науката за фолклора, за народното творчество, разделът за създадените от народа поговорки, пословици и умотворения има сериозно пространство.

В повечето случаи тези текстове, най-често кратки, сгъстени по обем са получени, направени, съградени по колективен път. Някой "подхвърля" някаква теза, събралите се /не/ я харесват, тази теза преминава колективната проверка, човърка доста умове, изказва се по съвсем близък по смисъл или по малко по различен начин и така се утвърждава в НАРОДНАТА ПАМЕТ.

Също така в българското народно "поговорческо-пословично" творчество са навлезли доста кратки умопостроения от различни народи. Можем да дадем пример с преизвестната поговорка "Насила хубост не става!", която с /почти/ абсолютна увереност можем да приемем, че е буквален превод /"калка" – това е научният термин/ от турски език. Пък как е влязла тази поговорка в словеснотворческото богатство на турската езикова общност, може да се изследва и докаже.

В последно време доста присмехулници на българската нация атакуват отечественото ни достойнство с НЕдоказаното твърдение, че поговорката "ПРЕКЛОНЕНА ГЛАВИЦА сабя не я сече!" е типична за българското мислене и поведение. Да – ама не! – ще цитираме ние Свещеното писание!

Оказва се, че тази поговорка, за главицата и сабята, е съвсем, съвсем силно популярна в руското!, латинското, английското!, унгарското, както и в народното творчество на средноазиатските народи от бившия СССР. Ще цитираме един текст от русина Дмитрий Мережковски, един фин и ярък тълкувател на Достоевски: — "Будьте благонадежны, ваше высочество! Повино голову меч не сечет. Даст Бог, потихоньку да полегоньку, ладком да мирком..." /Д. С. Мережковский "Петр и Алексей"/ Наистина "повинную" може да се преведе като подчинената, послушната, но по-нататък в текста е ясен смисълът: "Давай с мир, с добринка, по-лекичко, не се съпротивлявай!"

А ето и оригинален текст на руската поговорка: "Покорной головы и меч не сечет." Както се вижда, единствената "разлика" е меч – сабя.

Що се отнася до съседни на Русия народи, ще цитираме една грузинска поговорка: "Овцата цял живот се бояла от вълка, а я изял овчарят." Тук на пръв поглед имаме различен поглед, но в дълбочина смисълът е същият: Има в грузинското народно мислене признание за доста страх в иначе буйния и смел грузински обобщен характер.

Руският етнограф и събирач на руски народни творения има цял раздел "покорство и наказание" в своята книга за руските поговорки и пословици: https://ru.wikisource.org/wiki/ Пословицы_русского_народа_(Даль)/Кара_—_Признание_—_Покорность. Разбира се, в десетките поговорки от този раздел има И някакъв по-различен нюанс от "Преклонената главица сабя/меч не я сече!", но основният смисъл е същият: Подчинявай се, ако искаш да оцелееш.

Можем да приведем още десетки, а вероятно и стотици чужди поговорки от цял свят, които са еднакви или съвсем близки с "нашата" /Бел.РодБг – Внесена очевидно от чужди народи./ "Преклонена главица – сабя/меч не я сече!", но в името на националното ни достойнство и в същата степен на научната истина, да заявим:

Тази поговорка не е българска.

Милен МИЛАНОВ
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: велин дева     Дата: 2022-06-01 09:10:32    
Така подчертавате /тенденциозно,по всяка вероятност/отрицателното си отношение към руския произход на пословицата.Коректно би било да представите и други/пак в интерес на нац.ни достойнство/чуждоземни култури, които мимоходом изброявате по-горе,не мислите ли?

2. Потребител: Българин     Дата: 2022-07-28 12:38:35    
Добре написано. Само че днес поговорката е съвсем точна.