Прегледи: 3260 - Коментари: 0
НА ЛЕТИЩЕТО В КАБУЛ 16/17 август 2021

НА ЛЕТИЩЕТО В КАБУЛ 16/17 август 2021

На летището в Кабул гладуват хора.
На летището в Кабул са хаосът, лъжата и страхът.
Американските войничета отсяват кой да отпътува,
по йерархията, спусната
ог вашингтон, от Капитолия и КАПИТАЛА.

Афганистанската девойка плаче.
Не виждате очите й –
светът е хаосът, лъжата и страхът.
Светът е променен -
светът е старият, светът е същият.
"Даваш ли даваш, Балканджи Йово,
хубава Яна на турска вяра?
Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на турска вяра!"
На летището в Кабул умират хора –
светът решително очаква да се намесят лъчезарно
Рамбо, Холивуд и Истанбулската конвенция.
На Изток и на Запад говорят и ратуват
/чети: воюват, борят се/ за правата на жените.
Афганистанските девойки плачат
и либералната идейка сгромолясана се гърчи
вседоказано фалшива.
Познавам няколко афганистанци.
Да се промени човек е страшно трудно.
Да се промени държава е почти абсурдно

НЕ на летището в Кабул
афганистанските девойки плачат
и сънуват ли-сънуват любовта.

Димитър КУНЕВ

/На снимката са лъчезарни офицери от Военно-морските сили на САЩ в Кметство Варна/
Потребител:


Коментар: